This page is not available in English.  Go to English front page.

Forsvarspolitikk

Forsvarskonseptet beskriver de mest sentrale prinsipper som skal legges til grunn for Forsvarets fremtidige utvikling og virksomhet, og har følgende ordlyd:

Forsvaret skal utvikles som et moderne, fleksibelt og alliansetilpasset virkemiddel, der det tilstrebes en balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurstilgang. Virksomheten skal baseres på nært samarbeid med relevante sivile myndigheter og på en verneplikt som praktiseres i tråd med Forsvarets behov. Fokus skal være på å sikre og fremme norske interesser, gjennom å kunne håndtere et bredt spekter av utfordringer både nasjonalt og internasjonalt.

Sist oppdatert: 21.10.2011 (Kampflybasevalg)

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordic Defence Cooperation - NORDEFCO

Multinational defense cooperation is regarded increasingly as an important mean to solve common and fundamental challenges in defense policy. Tight financial constraints, price increases for high-tech defense materiel and common security challenges make it natural to develop regional multinational defense cooperation.

NATOs ubemanna overvakingsfly (AGS)

Kontrakta for anskaffing av ubemanna overvakingsfly til NATO vart signert i samband med toppmøtet i Chicago i 2012, og det norske bidraget er betydeleg både med omsyn til pengar og industrideltaking.


Nyeste dokumenter om Forsvar

Norway seen as “solutions-oriented ally”

Minister of Defence Ine Eriksen Søreide today met US Secretary of Defence Chuck Hagel at the Pentagon. “We had a very good and constructive meeting and are both agreed that the transatlantic partnership is more important than ever,” says Søreide.

"The US is our most important ally"

Washington, D.C.: Ine Eriksen Søreide today begins her first visit to the United States in her new role as Minister of Defence. She will be in Washington, D.C., and New York in the days ahead, and has scheduled an extensive programme with US authorities and decision-makers. “The United States is our most important ally. Our good security and defence relationship with the United States must not be taken for granted. I would like to develop our cooperation further,” says the defence minister.

“A more open Defence – a more sustainable defence policy”

New Year Address to the Oslo Military Society given on 6 January 2014 by Defence Minister Ine Eriksen Søreide.

Morten Tiller (Forsvarsdepartementet, Asgeir Spange Brekke)

Trusting Allies Pays Off

This article, written by Norway’s National Armaments Director, Morten Tiller, was published in the magazine Defense News 18th December. The message in this article is that the U.S. should loosen restrictions on defense trade.

Nordic Defence Cooperation - NORDEFCO

Multinational defense cooperation is regarded increasingly as an important mean to solve common and fundamental challenges in defense policy. Tight financial constraints, price increases for high-tech defense materiel and common security challenges make it natural to develop regional multinational defense cooperation.

Fatal Footprint: The Global Human Impact of Cluster Munitions

More documents about this subject

Europaportalen