This page is not available in English.  Go to English front page.

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstjenestelov trer i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid oppheves kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven. Samtidig gjøres det endringer i svært mange andre sentrale lover, herunder spesialisthelsetjenesteloven og pasientrettighetsloven.

Departementet vil fortløpende legge ny informasjon ut på denne siden.

Dette kan være nye forskrifter, rundskriv, veiledninger, sentrale brev og tolkningsuttalelser. Vi anbefaler derfor å besøke siden jevnlig.

Det vil bli utarbeidet et rundskriv til loven. Der vil departementet gjengi lovbestemmelsene, sentrale forskrifter og merknader til disse.

Les den nye Helse- og omsorgstjenesteloven på Lovdatas nettsider

Forarbeidene til helse- og omsorgstjenesteloven finner du her

Spørsmål og svar om helse- og omsorgstjenesteloven

Brev fra departementet som gir informasjon om endringene

Nye forskrifter som er vedtatt med hjemmel i ny helse- og omsorgstjenestelov, med virkning fra 1. januar 2012

Departementet har utarbeidet uoffisielle lovspeil for ny og tidligere lovgivning

Kongelige resolusjoner vedrørende lovens ikrafttreden og forskrifter ble vedtatt 16. desember 2011

Last updated: 08.05.2013