This page is not available in English.  Go to English front page.

Pasientreiser

Etter Pasientrettighetsloven § 2-6 har pasienten og eventuell nødvendig ledsager på nærmere angitte vilkår rett til dekning av nødvendige utgifter ved reise i forbindelse med en helsetjeneste.

Dekningen av reiseutgifter er begrenset til nærmeste sted der nødvendig undersøkelse og behandling kan foretas.

Rett til dekning er nærmere regulert i forskrift av 4.juli 2008 nr. 788 om rett til dekning av utgifter ved pasienters reise for undersøkelse eller behandling.

For mer informasjon, se www.pasientreiser.no

Last updated: 01.02.2010