This page is not available in English.  Go to English front page.

NOU 1997: 22

Inndragning av jødisk eiendom i Norge under den 2. verdenskrig

Utredning fra utvalget som har kartlagt hva som skjedde med jødenes eiendeler i Norge under den 2. verdenskrig og oppgjøret etter krigen

Avgitt til Justis- og politidepartementet juni 1997

Appendix and registers

Ministry of Justice and Public Security