This page is not available in English.  Go to English front page.

Available positionsListen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Justis- og beredskapsdepartementets jobbportal Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

 

Medlemmer til Den rettmedisinske kommisjon

Det skal med virkning fra 1. april 2015 oppnevnes nye medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon. Søknad med CV og attester sendes elektronisk innen 1. desember 2014.

Generaladvokat (konstitusjon)

Det er ledig en konstitusjon som generaladvokat f.o.m  4.2. t.o.m. 31.12.2015.   Generaladvokatembetet har 8,5 årsverk og et budsjett på ca 8 mill. kr. Embetet har ansvar for militære straffesaker. Andre oppgaver er rådgivning til militære sjefer i disiplinærsaker, uttalelser i klagesaker og visse andre disiplinærsaker. Embetet deltar aktivt i internasjonalt samarbeid om aktuelle ...

Deadline: 14.12.2014

Politiavdelingen – avdelingsdirektør i Kriminalitetsseksjonen

Vi har nå ledig en fast stilling som avdelingsdirektør for Kriminalitetsseksjonen. Du vil få hovedansvaret for seksjonens arbeid og personalansvar for seksjonens medarbeidere. Du vil inngå i Politiavdelingens ledergruppe sammen med ekspedisjonssjefen og de fire andre avdelingsdirektørene. Ledergruppen har et felles ansvar for å videreutvikle avdelingen. Du vil delta i ledergruppens rullerende ordning som stedfortreder for ekspedisjonssjefen. Kriminalitetsseksjonen har i dag ...

Deadline: 03.12.2014

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: - delta i rettsutviklingen? - jobbe i grenseland mellom juss og politikk? - jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? - jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse på undervisning. Søkere bør ha ...

Deadline: Snarest

Jobb i JD