This page is not available in English.  Go to English front page.

Available positionsListen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Justis- og beredskapsdepartementets jobbportal Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

Rådgiver/seniorrådgiver i Kriminalomsorgsavdelingen (seksjon for budsjett og styring) - vikariat

Vil du jobbe på et dynamisk felt med stor politisk oppmerksomhet og mange faglige utfordringer? Kriminalomsorgsavdelingen (KOA) trekker opp hovedlinjene for straffegjennomføring i fengsel og i samfunnet. KOA ivaretar den overordnede etatsstyringen av kriminalomsorgen, forvaltningssamarbeid med andre departementer om tjenester til innsatte og domfelte samt internasjonalt arbeid. Avdelingens ansvarsområder omfatter blant annet å bidra til utforming og gjennomføring ...

Deadline: 24.09.2014

1 ledig vikariat som seniorkonsulent for Internasjonalt sekretariat og Polaravdelingen.

Det er ledig et vikariat som seniorkonsulent i Internasjonalt sekretariat og Polaravdelingen fra 1. oktober 2014 til 31. desember 2015. Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig være knyttet til administrativ lederstøtte for avdelingsdirektør i Internasjonalt sekretariat og for ekspedisjonssjef i Polaravdelingen. Den som blir ansatt vil ha administrative støtteoppgaver,inkludert ansvaret for forværelset. Arbeidet vil også bestå i praktisk bistand i forbindelse ...

Deadline: 24.09.2014

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: - delta i rettsutviklingen? - jobbe i grenseland mellom juss og politikk? - jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? - jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse på undervisning. Søkere bør ha ...

Deadline: Snarest

Jobb i JD