This page is not available in English.  Go to English front page.

Available positionsListen nedenfor inneholder de stillingene som for tiden er utlyst i JD.

Hvis du skal søke, må du sende søknaden elektronisk via Justis- og beredskapsdepartementets jobbportal Jobbnorge.no. Her registrerer du din CV, skriver søknad og legger ved elektroniske attester og vitnemål. Vi oppfordrer til at det gis utfyllende informasjon i søknaden.

 

Medlemmer til Den rettmedisinske kommisjon

Det skal med virkning fra 1. april 2015 oppnevnes nye medlemmer til Den rettsmedisinske kommisjon. Søknad med CV og attester sendes elektronisk innen 17. november 2014.

Engasjement som rådgjevar/seniorrådgjevar i Det kriminalførebyggande råd

KRÅD har eit råd på 11 personar som møtest seks gongar i året. Leiar er Shahzad Rana. KRÅD har òg eit sekretariat med seks faste stillingar. Ei av desse er no ledig som eit engasjement fram til 30. juni 2015.   KRÅD gjev ut eigne publikasjonar med aktuelt fagstoff og vegleiing om kriminalitetsførebyggande arbeid, arrangerer kurs og seminar, fylgjer opp lokale fagmiljø og deltar i den ...

Deadline: 05.11.2014

Fast stilling som jurist i Politiavdelingen

Det er nå ledig en fast stilling som førstekonsulent/rådgiver i Regelverksseksjonen. Arbeidsoppgaver Regelverkseksjonen har ansvar for veiledning og utvikling av regelverket på Politiavdelingens område. Viktige lover er blant annet politiloven, politiregisterloven, våpenloven og passloven. Den som blir tilsatt vil fortrinnsvis få ansvar for regelverksoppgaver og andre juridiske spørsmål innenfor avdelingens ...

Deadline: 05.11.2014

Politiavdelingen – rådgiver/førstekonsulent – Seksjon for økonomi og utlendingsforvaltning - vikariat for ett år

Det er nå ledig et vikariat som førstekonsulent/rådgiver i seksjonen for økonomi og utlendingsforvaltning.   Arbeidsoppgaver Seksjonen for økonomi og utlendingsforvaltning har ansvar for arbeidet med statsbudsjettet og statsregnskapet, koordinering av saker fra riksrevisjonen, byggesaker og saker innen ...

Deadline: 05.11.2014

Rådgiver (vikariat) i Innvandringsavdelingen

Det er ledig et ettårig vikariat i Regelverks- og kontrollseksjonen (RKS) i Innvandringsavdelingen. Seksjonen har blant annet ansvar for regelverksutvikling og praksisstyring knyttet til kontrollrelaterte områder på utlendingsfeltet. Dette omfatter blant annet regelverket om utvisning, bortvisning, tvangsmidler og straff, samt ID-problematikk og bruk av biometri. Seksjonen behandler også enkeltsaker som kan berøre grunnleggende nasjonale interesser og/eller ...

Deadline: 26.10.2014

Praktikantopphold i Lovavdelingen

Vil du: - delta i rettsutviklingen? - jobbe i grenseland mellom juss og politikk? - jobbe med prinsipielle juridiske problemstillinger innenfor offentlig rett, privatrett, strafferett og prosess? - jobbe sammen med andre dyktige jurister? Lovavdelingen engasjerer studenter for fire til seks ukers praktikantopphold. Vi tilbyr praktikantopphold hele året. Oppholdet kan kombineres med deltakelse på undervisning. Søkere bør ha ...

Deadline: Snarest

Jobb i JD