This page is not available in English.  Go to English front page.

Internasjonalt idrettssamarbeid

Kulturdepartementet er involvert i internasjonalt arbeid på idrettsområdet. Departementet er representert i Europarådet og i ulike fora innenfor antidopingarbeid og idrettsanlegg.

I tillegg er det på myndighetsnivå et utstrakt nordisk samarbeid innen idrettsområdet.

UNESCOs antidopingkonvensjon

UNESCOs konvensjon mot doping i idretten trådte i kraft i 2007. Avtalen forplikter myndighetene til å arbeide mot doping i idretten og er et rammeverk for harmonisering av antidopingregelverk og -politikk på internasjonalt nivå.

Idrettssamarbeid i regi av Europarådet

Kulturdepartementet representerer Norge i idrettssamarbeidet i regi av Europarådet.

Bilaterale idrettsavtaler

Norge har bilaterale samarbeidsavtaler med Cuba, Danmark, Frankrike og Kina. De viktigste samarbeidsfeltene er antidopingarbeid, toppidrett, idrett for alle, integrasjonsarbeid og samarbeid på særforbundsnivå.

Nordisk samarbeid på idrettsområdet

De nordiske idrettsministrene undertegnet i oktober 2003 ”Erklæring om de nordiske regjeringers samarbeid på idrettsområdet”.

Deltagelse i CEN-arbeid – Den europeiske standardiseringskomiteen

Norge er gjennom Standard Norge medlem i den europeiske standardiseringskomiteen CEN (Comité Européen de Normalisation) og deltar i arbeidet med utforming av europeiske standarder innen ulike fagområder.

Contact information

The Department of Sport

Telephone: +47 22 24 80 64

Ministry of Culture and Church Affairs
Europaportalens EØS-notatbase

Nordiske lands departement med ansvar for idrett:

Contact information

The Department of Sport

Telephone: +47 22 24 80 64