This page is not available in English.  Go to English front page.

Genmodifiserte organismer

Genmodifiserte organismer er på full fart inn i hele verdens landbruk. For Landbruks- og matdepartementet reiser dette viktige problemstillinger blant annet knyttet til produksjon av planter, fôr og mat.

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway

GMO

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway