This page is not available in English.  Go to English front page.

Landbruk i kommunene

Kommunene er vedtaksmyndighet knyttet til juridiske og økonomiske virkemidler, og innstillende myndighet knyttet til bygdeutviklingsmidlene.

KOSTRA

KOSTRA står for Kommune-Stat-Rapportering og gir informasjon om kommunal og fylkeskommunal virksomhet. Det har vært rapportert på tema landbruk gjennom KOSTRA siden rapporteringsåret 2005.

Inn på tunet-logo

Inn på tunet

Inn på tunet er tilrettelagte og kvalitetssikrede velferdstjenester på gårdsbruk. Tjenestene skal gi mestring, utvikling og trivsel. Gårdsbruk er en eiendom som benyttes til jord-, skog-, eller hagebruk. Aktivitetene i tjenestetilbudet er knyttet opp til gården, livet og arbeidet der. Det i dag om lag 1 100 Inn på tunet-gårdsbruk.


Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway

Landbruket i kommunene

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway