This page is not available in English.  Go to English front page.

Likestilling i landbruket

Det er et mål at kvinner og menn skal ha like muligheter til å drive næringsvirksomhet i og i tilknytning til landbruket. Landbruks- og matdepartementet ønsker å legge til rette for at unge jenter og kvinner i større grad benytter seg av sin odelsrett og slik kommer inn i landbruksnæringa. Kvinner er sentrale i utviklingen av tilleggsnæringer, og derigjennom til utviklingen av næringslivet på bygdene. Vi tror at en økt andel kvinner i næringa vil gjøre den mer robust og bedre økonomien i næringa fordi den tar i bruk alle tilgjengelige ressurser.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget |

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway

Likestillig

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway