This page is not available in English.  Go to English front page.

Mat

Målene for matpolitikken er trygg mat, kvalitet og forbrukerhensyn. Målet om trygg mat bygger på prinsippet om at det er næringsutøverne som har ansvaret for å sikre mattryggheten. Et sunt kosthold og en langsiktig matforsyning er i tillegg til nyskapning, mangfold og verdiskapning viktige innsatsområder i matpolitikken. Forbrukerne viser stor interesse for hvordan maten blir produsert, foredlet og omsatt. Forbrukernes meninger tillegges stor vekt i matpolitikken.

Matpolitikk og forbrukere

Hovedmålet for mat- og landbrukspolitikken er å sikre trygge matvarer og fremme mangfoldet og hensynet til forbrukerne. Det er viktig å opprettholde den gode tilliten til norsk matproduksjon og gi rammer som kan øke verdiskapingen.

Genmodifiserte organismer

Genmodifiserte organismer er på full fart inn i hele verdens landbruk. For Landbruks- og matdepartementet reiser dette viktige problemstillinger blant annet knyttet til produksjon av planter, fôr og mat.

Økologisk matproduksjon

I økologisk produksjon er det en målsetting å drive på en mest mulig bærekraftig måte. Viktige prinsipper er resirkulering av næringsstoffer og minst mulig bruk av eksterne innsatsfaktorer. En annen viktig målsetning for driftsformen er å skape et driftsmiljø som i størst mulig grad ivaretar husdyrenes behov for utfoldelse og naturlige adferd.


Nyheter

Svalbard Global Seed Vault

20,000 new seed samples deposited in Svalbard

A new shipment of seeds from food plants has been deposited in the Svalbard Global Seed Vault for long-term storage. The shipment, that was transported to the seed vault in Longyearbyen this week, contains 20,000 seed samples from Japan, Brazil, Peru, Mexico and the USA.

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway

Mat
Svalbard Globale frøhvelvLogo Grüne WocheSmakens uke

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway