This page is not available in English.  Go to English front page.

Internasjonalt samarbeid om landbruk og mat

Landbruks- og matdepartementets virkeområde er nært knyttet opp til en rekke internasjonale prosesser og avtaler. Dette legger rammene for utformingen av mål og virkemidler innenfor de ulike områdene i mat- og landbrukspolitikken; jordbruk, skogbruk, mattrygghet og forskning.

Miljøhensyn er integrert i alle disse politikkområdene, og som en del av internasjonale prosesser og avtaler. Det er en målsetting å arbeide aktivt internasjonalt for å ta vare på nasjonale interesser og samtidig bidra til framgang i de internasjonale prosessene.

Mer om temaet:
Proposisjoner og Meldinger til Stortinget | Forskrifter | Veiledninger og brosjyrer | Rapporter og planer |

 

WTO og landbruk

WTO har sin historie tilbake til slutten av 1940 årene. GATT-avtalen trådte i kraft den 01.01.48. GATT ble i 1995 avløst av WTO som står for Verdens Handelsorganisasjon. WTO-avtalen er en folkerettslig avtale og WTO en mellomstatlig organisasjon. I dag er det 149 medlemmer i organisasjonen. Ytterligere et 30-tall land forhandler om medlemskap, herunder Russland. Norge sluttet seg til GATT i 1947.


Nyheter

Norwegian Minister of Agriculture and Food Sylvi Listhaug in Brussels

Thursday November 13th the Norwegian Minister of Agriculture and Food will give a presentation on 'Forests And Bioeconomy' - future steps' at a seminar hosted by the European Forest Institute (EFI) at the European Parliament.

Svalbard Global Seed Vault

20,000 new seed samples deposited in Svalbard

A new shipment of seeds from food plants has been deposited in the Svalbard Global Seed Vault for long-term storage. The shipment, that was transported to the seed vault in Longyearbyen this week, contains 20,000 seed samples from Japan, Brazil, Peru, Mexico and the USA.

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal

Norwegian contribution to the International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture's Benefit-Sharing Fund

Norway is paying close to NOK 700,000 to the International Plant Treaty's Benefit-Sharing Fund. This corresponds to 0.1 per cent of the value of the trade in seed products in agriculture in Norway in 2013, and is an annual contribution from Norwegian agriculture toward the efforts of farmers in developing countries to safeguard plant diversity.

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway

Internasjonalt samarbeid om landbruk og mat

Contact information

Ministry of Agriculture and Food

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: +47 22 24 95 55

Address

Teatergata 9 (R6), Oslo
Post:
Postboks 8007 Dep.
N-0030 Oslo, Norway