This page is not available in English.  Go to English front page.

St.prp. nr. 1

(2005-2006)

FOR BUDSJETTÅRET 2006

Utgiftskapittel: 1100–1161

Inntektskapittel: 4100–4150, 5545, 5571, 5651, 5652

Tilråding frå Landbruks- og matdepartementet av 23. september 2005, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Bondevik II)

Ministry of Agriculture

Further progress in the case

The case is sent to Storting.