This page is not available in English.  Go to English front page.

Svar til Stortinget

Spørsmål er en sentral del av Stortingets kontrollvirksomhet, og bidrar dessuten til at Stortinget er en viktig arena for politisk debatt.

Spørsmål er på mange måter opposisjonens virkemiddel. Spørsmålenes funksjon er å få informasjon fra regjeringen og klarlegge dens holdning til politiske problemstillinger. Spørsmål gir ikke grunnlag for vedtak, men er et viktig bidrag til å sette saker på dagsordenen. Det finnes ulike former for spørsmål. De tre hovedtypene er spørretimespørsmål, interpellasjoner og skriftlige spørsmål. Det er to typer spørretime: Muntlig spørretime og ordinær spørretime.

(Kilde: Stortinget - Les mer på Stortingets nettsted)

Stortinget har også et omfattende tilbud om RSS-feed på sitt nettsted.

 

Contact information

Ministry of Transport and Communications

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: 22 24 95 70

Address

Post:
PO Box 8010 Dep
0030 Oslo
Norway

Visiting:
Akersgata 59 (R5),
Oslo
Norway

Ministry of Transport and Communications

Contact information

Ministry of Transport and Communications

Telephone: +47 22 24 90 90
Fax: 22 24 95 70

Address

Post:
PO Box 8010 Dep
0030 Oslo
Norway

Visiting:
Akersgata 59 (R5),
Oslo
Norway