This page is not available in English.  Go to English front page.

Nasjonal transportplan (NTP)

Stortingsmeldingen om ny Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 ble lagt fram 12. april 2013 og ble behandlet i Stortinget 18. juni 2013.

  • NTP legger grunnlaget for helhetlige politiske vurderinger, effektiv virkemiddelbruk og styrking av samspillet mellom transportformene.
Nasjonal transportplan

Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan 2014-2023

Her finner du dokumentet - Meld. St. 26 (2012-2013) - pressemeldinger, grafikk og annen informasjon. Stortingsbehandling: 18. juni 2013.


Sist publisert om temaet

National Transport Plan 2010-2019

The National Transport Plan is produced every four years and elaborates on how the Government intends to prioritise resources within the transport sector over the next ten years.

More documents about this subject

Contact information

Planning Section

Telephone: + 47 22 24 81 11

Ministry of Transport and Communications

NTP 2014-2023: Planarbeidet

Tidligere transport- og sektorplaner

Stortingsmeldinger og oversikt over planarbeidet.

Contact information

Planning Section

Telephone: + 47 22 24 81 11