This page is not available in English.  Go to English front page.

Norges offentlige utredninger

Regjeringen eller et departement nedsetter utvalg og arbeidsgrupper som utreder forskjellige forhold i samfunnet.  En utredning kan enten komme som NOU (Norges offentlige utredninger) eller som en rapport.

På denne siden finner du NOUer som er avgitt til Utenriksdepartementet.

NOU 2012: 2

Outside and Inside


NOU 2009: 19

Tax havens and development


NOU 2008: 14

Coherent for development?


Ministry of Foreign Affairs