This page is not available in English.  Go to English front page.

MR - nyttige internettadresser

 

MR-databaser

 

Menneskerettighetsinstrumenter

 

Internasjonale organisasjoner

 

FN

 

ILO

 

Europarådet

 

Organisasjonen for amerikanske stater (OAS)

 

Den afrikanske union (AU)

 

Organisasjonen for samarbeid og sikkerhet i Europa (OSSE)

 

EU

 

Norske ombud og overvåkningsorganer

 

Nordiske forskningsinstitusjoner og nasjonale institusjoner for menneskerettigheter

 

 

Norske frivillige organisasjoner

 

Norske arbeidslivsorganisasjoner

 

Studentdrevne rettshjelpstiltak

 

Andre nyttige nettsteder

 

Human rights