Calendar

Thursday 21. august 2014

Time 10.00–10.30

Samferdselsministeren - mottar rapport fra miljøorganisasjonen Zero

Samferdselsministeren - mottar rapport fra miljøorganisasjonen Zero.

Time 10.45–11.45

Kunnskapsministeren besøker Rikshospitalet

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen besøker sykehusskolen ved Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) sammen med helseminister Bent Høie.

Time 11.00

Utanriksministeren møter David Harland

Utanriksminister Brende møter leiarer for Centre for Humanitarian Dialogue.

Utanriksministeren deltek på Utanriksdepartementets årlege stasjonssjefsmøte.

Utanriksminister Brende deltek på Utanriksdepartementets årlege stasjonssjefsmøte.

Time 15.00

Utanriksministeren held opningsinnlegget på Statskraft sin årskonferanse

Utanriksminister Brende held opningsinnlegget på Statskraft sin årskonferanse. Stad: Oslo.

Friday 22. august 2014

Forsvarsministeren besøker Rena

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide besøker Rena.

Time 10.30–12.00

Samferdselsministeren - møte med reiselivsbransjen

Samferdselsministeren - møte med reiselivsbransjen.

Time 12.30

Statssekretær Pedersen møter representantar for Statens strålevern.

Statssekretær Pedersen møter representantar for Statens strålevern.

Time 13.00–14.30

Samferdselsministeren - møte med representanter for parkeringsbransjen

Samferdselsministeren - møte med representanter for parkeringsbransjen.

Utanriksministeren deltek på Utanriksdepartementets årlege stasjonssjefsmøte.

Utanriksminister Brende deltek på Utanriksdepartementets årlege stasjonssjefsmøte.

Time 16.30

Utanriksministeren møter John Baird

Utanriksminister Brende møter den kanadiske utanriksministeren.

Saturday 23. august 2014

Utanriksministeren vitjar Trøndelag

Utanriksminister Brende og den kanadiske utanriksminister John Baird vitjar Trøndelag.

Sunday 24. august 2014

Utanriksministeren vitjar Trøndelag

Utanriksminister Brende og den kanadiske utanriksminister John Baird vitjar Trøndelag.

Monday 25. august 2014

Time 14.00–15.00

Samferdselsministeren - møte med Forum nye Bergensbanen

Samferdselsministeren har møte med Forum nye Bergensbanen.

Tuesday 26. august 2014

Time 09.00

Innleder om kommunereform

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereform på Fylkesmannen i Sør-Trøndelags oppstartsmøte for kommunereform.

Forsvarsministeren holder innlegg for Forsvarets høyskoles sjefskurs

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder innlegg for Forsvarets høyskoles sjefskurs.

Forsvarsministeren lanserer oppfølgingsplan for veteraner

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide lanserer oppfølgingsplan for veteraner (I tjeneste for Norge) sammen med statsrådene i Arbeids- og sosialdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. Sted: Forsvarsdepartementet, Oslo.

Wednesday 27. august 2014

Forsvarsministeren deltar på regjeringens budsjettkonferanse

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på regjeringens budsjettkonferanse.