Calendar

Thursday 23. october 2014

Fiskeriministeren til Brasil og Chile

Elisabeth Aspaker reiser til Brasil og Chile.

Time 09.00–10.00

Samferdselsministeren - deltar på seminar om sikkerhet i regi av Statens jernbanetilsyn

Samferdselsministeren - deltar på seminar om sikkerhet i regi av Statens jernbanetilsyn.

Statssekretær Brattskar vitjar Angola

Statssekretær Brattskar (UD) vitjar Angola.

Time 10.30–11.30

Samferdselsministeren - deltar på konferanse om infrastrukturutbygging, Ingeniørenes Hus, Oslo

Samferdselsministeren - deltar på konferanse om infrastrukturutbygging, Ingeniørenes Hus, Oslo.

Time 10.45

Innleder om statsbudsjett og kommunereform for KS

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om statsbudsjett og kommunestruktur for KS Hedmark og Oppland.

Time 12.00–18.30

NFD ut i landet

Næringsministeren til Midthordland.

Forsvarsministeren åpner Frigjøringskonferansen i Kirkenes

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpner Frigjøringskonferansen i Kirkenes i forbindelse med 70 års markeringen av frigjøringen i Finnmark.

Friday 24. october 2014

Statssekretær Brattskar vitjar Angola

Statssekretær Brattskar (UD) vitjar Angola.

Time 10.30

Innleder om kommunereform på Saltentinget

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om kommunereform på Saltentinget.

Time 13.30

Utanriksministeren innleier på ein konferanse om utviklingsmål

Utanriksminister Brende held innleiing på ein konferanse om menneskerettar og FNs bærekraftsmål.

Time 14.10

Statssekretær Pedersen deltek i ein paneldebatt

Statssekretær Pedersen (UD) deltek i ein paneldebatt om menneskerettar og utviklingsmål.

Saturday 25. october 2014

Utanriksministeren deltek på markering for frigjeringa av Aust-Finnmark

Utanriksminister Brende deltek på markeringa av 70-årsdagen for frigjeringa av Aust-Finnmark.

Time 16.00

Kulturminister Widvey åpner Nord-Rogalands høstutstilling

Kulturminister Thorhild Widvey åpner Karmøyutstillingen/Nord-Rogalands høstutstilling for bildende kunst og markerer utstillingens 40-års jubileum.

Sunday 26. october 2014

Utanriksministeren deltek på markering for frigjeringa av Aust-Finnmark

Utanriksminister Brende deltek på markeringa av 70-årsdagen for frigjeringa av Aust-Finnmark.

Monday 27. october 2014

Time 09.30–10.30

Samferdselsministeren - møte med politikere fra Buskerud

Samferdselsministeren - møte med politikere fra Buskerud.

Time 10.00

Får besøk fra Danmark

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner tar i mot en gruppe med ledere fra stat og kommune i Danmark som vil høre om modernisering og effektivisering av den norske forvaltningen.

Time 10.45–11.30

Samferdselsministeren - åpner InterCity-konferanse

Samferdselsministeren - åpner InterCity-konferanse, Thon Hotel Opera, Oslo.

Time 12.30–13.00

Samferdselsministeren - deltar på oppstartsmøte med UAG-utvalget

Samferdselsministeren - deltar på oppstartsmøte med UAG-utvalget.

Time 13.30–14.00

Samferdselsministeren - mottar Spanias ambassadør til Norge

Samferdselsministeren - mottar Spanias ambassadør til Norge.

Time 14.00–15.00

Samferdselsministeren - møte med Hurtigruten ASA

Samferdselsministeren - møte med Hurtigruten ASA.

Time 14.00

Mottar rapport fra Bygg21

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner mottar rapport fra Bygg 21.

Wednesday 29. october 2014

Time 10.00

Innleder på KS' landsstyremøte

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder om statsbudsjettet på KS’ landsstyremøte.