Calendar

Wednesday 23. april 2014

Time 09.00

Innleder på Statsbyggkonferansen

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner innleder på Statsbyggkonferansen.

All day

Besøk til Nord-Østerdal

Statssekretær i Landbruks- og matdepartementet Hanne Maren Blåfjelldal besøker Nord-Østerdal.

Time 10.00–11.00

Kunnskapsministeren i Stortingets spørretime

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen deltar i Stortingets muntlige spørretime onsdag 23. april.

Time 11.00–12.30

Strategisk råd Marut

Møte i Strategisk råd Marut.

Time 12.00

Utanriksminister Brende deltek på eit ope møte om global utdanning

Utanriksminister Brende deltek på eit ope møte med Gordon Brown om global utdanning.

Time 13.00–13.30

Utdanningspolitisk konferanse

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen holder innlegg om kvalitet i skole og barnehage på Utdanningsforbundets utdanningspolitiske konferanse 23. april.

Time 14.00

Utanriksministeren er vert for ein arbeidslunsj med Gordon Brown

Utanriksminister Brende er vert for ein arbeidslunsj med Gordon Brown.

Time 17.00

Utanriksministeren deltek på eit møte i Polyteknisk forening

Utanriksminister Brende deltek på eit møte om utviklingstrekk og risikofaktorar i utanrikspolitikken.

Time 19.00

Deltar på middag for veteraner

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på middag som forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen holder for veteraner.

Thursday 24. april 2014

Time 07.30–09.30

Kulturminister Widvey deltar på frokostmøte om NRK

Kulturminister Widvey deltar på frokostmøte om NRK i regi av Civita

Deltar på uformelt regionalministermøte i Hellas

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på uformelt regionalministermøte i Athen, Hellas.

Statssekretær Høglund deltek på eit norsk-asiatisk næringslivsmøte

Statssekretær Høglund (UD) deltek på Norway-Asia Business Summit.

Befaring Nedre Eiker

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar på befaring i Nedre Eiker. Tema: Naturskadeloven.

Time 09.00–18.00

Fiskeriministeren til Nederland

Aspaker deltar på The Global Oceans Action Summit for Food Security and Blue Growth i Haag.

Time 10.30–11.30

Rapport om kunst og kultur i barnehage og skole

Ekspertgruppen for kunst og kultur i barnehage og skole overrekker sin rapport til kulturminister Thorhild Widvey og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Time 12.00–13.00

Kulturskolenes lederkonferanse

Norsk kulturskoleråd, Norges musikkhøgskole og Norges Musikkorps Forbund arrangerer lederkonferanse for kulturskolene. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen vil holde åpningsforedraget på konferansen og dele ut prisen "Årets kulturskolekommune". Tema for årets konferanse er ”Rammer, Roller og ressurser”.

Time 13.30

Besvarer to interpellasjoner

Justis- og beredskapsministeren besvarer to interpellasjoner; fra Michael Tetzschner (H) og fra Jenny Klinge (Sp).

Time 14.00

Statssekretær Pedersen møter Brian Grim

Statssekretær Pedersen (UD) møter leiaren for Religious Freedom and Business Foundation.

Time 17.15–17.45

Møte med gründer Gunnar Carlson

Gunnar Carlson forteller næringsministeren om sine erfaringer i møte med virkemiddelapparatet.

Friday 25. april 2014

Deltar på uformelt regionalministermøte i Hellas

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner deltar på uformelt regionalministermøte i Athen, Hellas.

Statssekretær Høglund deltek på eit norsk-asiatisk næringslivsmøte

Statssekretær Høglund (UD) deltek på Norway-Asia Business Summit.

Forsvarsministeren åpner Yata-konferansen, NorSec

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide åpner Yata-konferansen NorSec (Nordisk Sikkerhetskonferanse), Krigsskolen Linderud.

Forsvarsministeren holder åpningstale på NVIOs landsmøte

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holder åpningstale på NVIOs (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) landsmøte.

Time 09.30–10.30

Nordisk sekretariat

Samarbeidsministeren møter Nordisk sekretariat.

Time 12.15–13.15

Søkertall til høyere utdanning

Tallene for søkere til høyere utdanning blir offentliggjort fredag 25. april kl 12. Kunnskapsdepartementet og Samordna opptak presenterer søkertallene på en felles pressekonferanse i Oslo.

Time 12.30–13.30

Powerhouse Kjørbo

Monica Mæland deltar på åpningen det første energipositive bygget i Norge.

Time 13.00–14.00

Møte om Modolf Sjøset AS

Fiskeriministeren møter ordføreren i Træna kommune og fylkesordføreren i Nordland vedrørende Modolf Sjøset AS på Træna.

Saturday 26. april 2014

TV-aksjonen Flyktninghjelpen

Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug deltar i telefonpanelet under TV-aksjonen Flyktninghjelpen TV2.

Monday 28. april 2014

Time 09.00–16.00

Næringsministeren i København

Monica Mæland deltar på en næringslivskonferanse i Børsen og møter handelsminister Mogens Jensen og økonomi- og innenriksminister Margrethe Vestager.

Time 11.00–11.45

Samferdselsministeren - møte med Nei til frontkollisjoner

Samferdselsministeren - møte med Nei til frontkollisjoner.

Tuesday 29. april 2014

Time 08.30–14.30

Fiskeriministeren til Vesterålen

Elisabeth Aspaker besøker en rekke bedrifter i Andøy og Bø.

Time 10.00–11.30

Samferdselsministeren - deltar i Transport- og logistikkforum

Samferdselsministeren - deltar i Transport- og logistikkforum.

Time 12.00–13.00

Samferdselsministeren - deltar i kontaktforum for universell utforming

Samferdselsministeren - deltar i kontaktforum for universell utforming.

Time 13.00–16.00

DNVs 150 års jubileum

Monica Mæland holder innlegg om norsk maritim næring på jubileet.

Time 13.30–15.30

Samferdselsministeren - besøker NAF

Samferdselsministeren - besøker NAF, Hasle.