Resultater for Fjell i Hordaland

Kommunestyrevalget   

Siste registrering: 14.09.2011 16:40:58

Resultater for Hordaland 
Antall
stemme-
berettigede
Fremmøte-
prosent
Antall blanke stemmerAntall forkastede stemmesedlerStatus
1600565,2%527100% opptalt

Liste Opptelling  Endring fra siste
kommunestyrevalg
Endring fra siste
stortingsvalg
Kommunestyre-
mandater
Opptalte
stemmer
%-vis
fordeling
Antall stemmer %-vis Antall stemmer %-vis Antall Endring
A227421,9+578+3,1-878-5,410+1
SV1741,7-56-0,9-138-1,01 
RØDT790,8+19+0,1-42-0,30 
SP2582,5+350,0-55-0,21 
KRF10009,6+40-1,0-153-0,34-1
V4904,7+273+2,3+151+1,82+1
H291128,0+1520+12,7+464+6,913+6
FRP182817,6-1179-15,7-1784-13,68-7
KYST710,7+71+0,7+48+0,50 
SOT129312,5+118-0,5  6 
ANDRE00,0-75-0,8  0 
Sum1037864,8+1344+3,4-1179-13,14545Forklaring til fargekoder:

Ingen rapporter er mottattKun forhåndsstemmer opptaltEt lite antall stemmer gjenstår100% opptalt
Valg

Finn resultater

Velg fylke:

Velg kommune:


Søk fylke/kommune/krets: