Nordområdene: Fra muligheter til arbeidsplasser

- Det er klart for neste fase i nordområdesatsingen. Vi skal føre en aktiv politikk for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping, sier statsminister Erna Solberg.

I Hammerfest lanserte hun og utenriksminister Børge Brende regjeringens statusrapport for nordområdene 10. november. Regjeringen foreslår en samlet nordområdesatsing på nesten 3 milliarder kroner for 2015, en økning på godt over en halv milliard kroner fra 2014.

Illustrasjon som viser aktiviteter i nordområdene.

Nordområdene er også et globalt interesseområde. Illustrasjon: Utenriksdepartementet

Jente

Konferanse om beskyttelse av barn

Konferansen skal gi kunnskap om vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, ikke minst hvordan ulike faggrupper i kommunene som treffer barn og unge kan forebygge, avdekke og hjelpe. (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 03.10.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Skjermdump fra nettstedet nykommune.no

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).