- Tankevekkende om utfordringene for kommune-Norge, sier Sanner

Ekspertutvalget for kommunereformen overleverte 31. mars sin første delrapport til kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Utvalgets mandat har vært å foreslå kriterier kommunene bør oppfylle for å ivareta dagens oppgaver.

Jan Tore Sanner mottar rapporten fra Signy Vabo

Regjeringen ønsker sterke og robuste kommuner. (Foto: KMD)

Stabler av mynter. Foto: Scanpix /Jakub Krechowicz - Fotolia

Forvaltningen av Statens pensjonsfond videreutvikles

Regjeringen legger i dag fram meldingen til Stortinget om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. – Fondet har tjent oss vel og legger til rette for at vi kan finansiere viktige politiske satsinger også i framtiden, sier finansminister Siv Jensen. (Finansdepartementet, 04.04.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
En mann som skriver testamente

Spørreundersøkelse om retten til arv

I arbeidet med ny arvelov vil Justis- og beredskapsdepartementet at folk flest skal komme til orde. Derfor gjennomfører vi en spørreundersøkelse som berører hovedpunktene om retten til arv.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).