Nordområdene: Fra muligheter til arbeidsplasser

- Det er klart for neste fase i nordområdesatsingen. Vi skal føre en aktiv politikk for å omgjøre kunnskap og ressurser til arbeidsplasser og verdiskaping, sier statsminister Erna Solberg.

I Hammerfest lanserte hun og utenriksminister Børge Brende regjeringens statusrapport for nordområdene 10. november. Regjeringen foreslår en samlet nordområdesatsing på nesten 3 milliarder kroner for 2015, en økning på godt over en halv milliard kroner fra 2014.

Illustrasjon som viser aktiviteter i nordområdene.

Nordområdene er også et globalt interesseområde. Illustrasjon: Utenriksdepartementet

Lastebil på norsk vintervei. Foto: Olav Heggø/Fotovisjon

Foreslår nye kompetansekrav for kjøring på vinterføre for yrkessjåfører

- Mange lastebilsjåfører er ikke godt nok forberedt for norske vinterveier. Uerfarne sjåfører eller teknisk dårlige kjøretøy er en utfordring for trafikksikkerheten, og bidrar til dårligere fremkommelighet vinterstid. Utenlandske sjåfører er overrepresentert i antallet fast- og utforkjøringer med tungbil. Jeg har derfor sendt brev til EU-kommisjonen med innspill til nye krav til yrkessjåføropplæringen, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Samferdselsdepartementet, 24.11.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Skjermdump fra nettstedet nykommune.no

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).