Norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby ytterligere et militært bidrag, nå for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse.

Brende, Solberg og Eriksen Søreide på pressekonferanse

Brende, Solberg og Eriksen Søreide på pressekonferansen i dag. (Foto: FD)

Logoen til den nasjonale dialogkonferansen 2014. Hvit og sort skrift på oransje bakgrunn.

Dialogkonferansen 2014

Onsdag 29. oktober går den fyrste årlege nasjonale dialogkonferansen av stabelen. Bakgrunnen for konferansen er at regjeringa ønskjer ein styrka dialog med innvandrarar. Representantar frå lokale innvandrarorganisasjonar, innvandrarråd og andre organisasjonar er invitert, i tillegg til departement, direktorat og kommunar. Over 220 deltakarar frå nesten alle landets fylker er påmeldt. Konferansen vert streama direkte her. (Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, 27.10.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Skjermdump fra nettstedet nykommune.no

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).