Trusselen er nedjustert

PST mener nå at trusselbildet i Norge er på vei tilbake dit det var da de presenterte sin trusselvurdering i februar 2014.

Etter at situasjonen oppsto ble det gjennomført en rekke tiltak for å trygge Norge som en direkte følge av en uspesifisert, men konkret trussel mot landet. – Disse tiltakene var det helt nødvendig å gjennomføre, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen.

Justisminister Anders Anundsen, PST-sjef Benedicte Bjørnland og politidirektør Odd Reidar Humlegård

Anders Anundsen, Benedicte Bjørnland og Odd Reidar Humlegård

Utenriksminister Børge Brende

Økt støtte til å stanse ebola-utbrudd

Norge øker støtten til bekjempelse av ebola-utbruddet med 15 millioner kroner. -Utbruddet av ebolavirus-sykdom i Vest-Afrika er svært urovekkende. Det er nødvendig med styrket innsats både lokalt og internasjonalt for å bringe utbruddet under kontroll og hindre videre spredning, sier utenriksminister Børge Brende. (Utenriksdepartementet, 31.07.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Faksimile fra nettsiden til Produktivitetskommisjonen

Produktivitetskommisjonen

Regjeringen oppnevnte 7. februar en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).