Restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har 15. august vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble vedtatt i statsråd 15.august, og trer i kraft straks.

EUs råd

EUs råd vedtok nye tiltak mot Russland 29. juli. Norge vil slutte seg til. Foto: EU

Statsministeren og helse- og omsorgsministeren sammen med ledelsen i Helse Nord.

Åpnet nytt lokalsykehus

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok på åpningen av Nordlandssykehuset Vesterålen 20.august. Det er ikke åpnet noe nytt lokalsykehus i Norge siden 1991. (Helse- og omsorgsdepartementet, 20.08.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Skjermbilde fra innspilsside om folkehelsemeldingen

Innspill til folkehelsemeldingen

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. På denne siden kan du komme med innspill til hvordan vi kan utvikle folkehelsepolitikken.

I arbeidet med meldingen ønsker regjeringen spesielt å løfte frem tre innsatsområder: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).