Regjeringens satsingsområder

Regjeringen har delt arbeidet inn i åtte satsingsområder hvor det er behov for å forenkle, fornye og forbedre den politiske kursen.

De enkelte satsingsområdene og status for arbeidet presenteres nærmere på en egen nettside.

Illustrasjon: regjeringens satsingsområder.

Illustrasjon: DSS

Utenriksministeren i Sierra Leone: Innsatsen mot ebola trappes opp. Foto: Astrid Sehl, UD

Norge styrker innsatsen mot ebola

- Ebolautbruddet i Vest-Afrika er det verste noensinne, og vurderes som en alvorlig trussel mot helse, sikkerhet og utvikling både i regionen og globalt. Uten en raskere og mer omfattende handling fra det internasjonale samfunnet og ikke minst FN og Verdens helseorganisasjon, vil situasjonen bli stadig verre, sier utenriksminister Børge Brende. (Utenriksdepartementet, 14.10.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Skjermdump fra nettstedet nykommune.no

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).