- Inngå våpenhvile nå

- Jeg ber innstendig de stridende partene i Gaza om å stanse kamphandlingene umiddelbart og fortsette arbeidet for en varig våpenhvile, slik også Sikkerhetsrådet krever. Sivilbefolkningen påføres uforholdsmessige og utålelige lidelser som må stanse, sier utenriksminister Børge Brende.

Utenriksminister Børge Brende

Utenriksminister Børge Brende. Foto: A.Versto/UD

Foto: NTB scanpix

Terrortrusselen mot Norge

– Situasjonen er fortsatt alvorlig og uavklart, selv om trusselnivået er noe redusert og dette har fått konsekvenser for hvordan politiet vurderer sine tiltak. Politiet vil fortsatt være bevæpnet, i tillegg til vedvarende økt kontroll på grenseovergangene, sier Anundsen. (Justis- og beredskapsdepartementet, 29.07.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Faksimile fra nettsiden til Produktivitetskommisjonen

Produktivitetskommisjonen

Regjeringen oppnevnte 7. februar en kommisjon som skal kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).