Norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby ytterligere et militært bidrag, nå for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse.

Brende, Solberg og Eriksen Søreide på pressekonferansen

Brende, Solberg og Eriksen Søreide på pressekonferansen 30. oktober. (Foto: FD)

Anders Anundsen mottar Tilgjengelighetsutvalgets innstilling fra utvalgsleder Georg Fredrik Rieber-Mohn

Tilregnelighetsutvalget: Domstolenes ansvar å trekke opp utilregnelighetens grenser

– Tilregnelighetsutvalgets utredning berører helt sentrale prinsipper i norsk strafferett, men også vanskelige spørsmål i grenselandet mellom juss og psykiatri. Utvalget ser både på samfunnets behov for en rettferdig reaksjon og samfunnsvern, men også den enkeltes behov for behandling, sier Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen. (Justis- og beredskapsdepartementet, 28.10.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Skjermdump fra nettstedet nykommune.no

Verktøykasse for kommunesammenslåing

Nettløsningen www.nykommune.no gir kommunene mulighet til å sjekke fakta og prognoser selv. Sammen med veilederen ”Veien mot en ny kommune” har kommunene verktøy til å komme videre i arbeidet med kommunereformen.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).