Klima + vekst = sant

Det er ingen motsetning mellom klimahensyn og økonomisk vekst. Det viser den nye rapporten New Climate Economy som lanseres tirsdag. Hovedkonklusjonen i rapporten er at motsetningene mellom vekst og klimahandling i de fleste tilfeller er oppkonstruert.

- Jeg blir omstillingsoptimist av å lese denne rapporten. Klimaspørsmålet må ikke sees som en byrde som begrenser mulighetene for verdiskapning, men snarere som en mulighet for utvikling og vekst, sier statsminister Erna Solberg.

Tine Sundtoft og Erna Solberg ser på skjermbilder hos Meteorologisk institutt

Tine Sundtoft og Erna Solberg på besøk hos Meteorologisk institutt. Foto: SMK

Grønn buss som kjører i et veikryss

Handlingsplan for kollektivtransport: Sterkare og meir heilskapleg satsing

- Vekst i folketal og trafikk, miljøutfordringar og folks behov for rask og effektiv pendling til og frå jobb og fritidsaktivitetar, er viktige utfordringar som må løysast betre. Regjeringa legg difor opp til at det skal satsast meir på kollektivtrafikk enn nokon gong, seier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen. (Samferdselsdepartementet, 05.09.2014)

FLERE NYHETER

Alle nyheter
Skjermbilde fra innspilsside om folkehelsemeldingen

Innspill til folkehelsemeldingen

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. På denne siden kan du komme med innspill til hvordan vi kan utvikle folkehelsepolitikken.

I arbeidet med meldingen ønsker regjeringen spesielt å løfte frem tre innsatsområder: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg.

Regjeringen Solberg

Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP).