Søkehjelp

Hvordan søker jeg?

 • Skriv ett eller flere søkeord i søkefeltet. Bruk så presise ord som mulig. Trykk på søkeknappen.

 • Bruk mellomrom mellom ordene hvis du skriver flere søkeord i søkefeltet. Skriver du flere ord, får du bare sider som inneholder alle ordene. 

 • Bruk OR mellom flere ord hvis du ønsker å finne sider som inneholder ett eller flere søkeord.
  Eksempel: eu OR eøs OR europarådet – gir treff på dokumenter som inneholder ett eller flere av ordene.

 • Bruk - tegnet (minus) foran ordet som skal utelukkes ved søket.
  Eksempel: bondevik -stoltenberg
  gir treff på dokumenter som inneholder informasjon om Bondevik, men ikke Stoltenberg.

 • Bruk hermetegn " " for å søke på kombinasjon av ord i en spesiell rekkefølge.
  Eksempel: "statsministerens kontor".

 • Bruk stjerne * for å søke med åpen endelse. 
  Eksempel: inform*, vil gi treff på sider som inneholder f.eks. informasjon, informasjonsplikt og informere.

Avansert søkHvordan er søkeresultatet sortert?
Søkeresultatet sorteres med de mest relevante sidene først.
Du kan også velge å sortere på dato eller alfabetisk.

Du kan endre sorteringen av trefflisten.

 

Hvordan avgrenser jeg søket?
Avgrens søket ytterligere ved å velge kategorier i høyre meny.

Avgrens søket ved å velge kategori.

  

Hvordan utvider jeg søket?
Søker du på en av departementenes sider er det kun sider fra dette departementet som blir vist i trefflisten. Du kan utvide trefflisten til å gjelde hele regjeringen.no. 

Du kan utvide trefflisten til å gjelde hele regjeringen.no.

  

Hva ligger under fanen "Dokumentarkiv"
Søker du på hele regjeringen.no, får du mulighet til å velge trefflisten i dokumentarkivet. Dokumentarkivet inneholder bl. a. pressemeldinger, nyheter, taler og artikler fra tidligere regjeringer samt dokumenter som ikke lenger er gyldige.

 Du kan velge trefflisten i dokumentarkivet.

   

 

Avansert søk 

 • Søket støtter vanlige søk med hermetegn (""), minus (=NOT) og stjerne (*=trunkering).

 • Avansert søk støtter bruk av de boolske operatorene AND, OR og NOT.

 • Nærhet mellom søkeord angis med operatoren NEAR.

 • Søk i felter angis med bruk av kolon (:) mellom feltnavn og søkeord (Eks title:europa). Følgende felter støttes for feltsøk: title (=Tittel), dctitlesubtitle (=Undertittel), dcingress (=Ingress), dccategorymanual (=temanavn) og dctypename (=dokumenttype)

 • Parenteser brukes for å gruppere søkeord og angi presedens for bruk av operatorene (AND prioriteres over OR). For eksempel: (eøs OR europa) AND finans. Uten bruk av parenteser, ville søket blitt tolket slik: eøs OR (europa AND finans). AND er egentlig overflødig.

 • Ved ugyldig bruk av avansert søk skal søket behandles som et vanlig fritekstsøk. Søk på f.eks. “jens AND OR NOT” (uten hermetegn) gir treff på dokumenter hvor ordene jens, and, or og not forekommer sammen.

 • Eksempler på avansert søk:
  • eu OR eøs OR europarådet – gir treff på dokumenter som inneholder ett eller flere av søkeordene.
  • statsminister (Jagland OR Bondevik OR Stoltenberg) – gir treff på dokumenter som omtaler én eller flere av statsministrene.
  • statsminister AND (Bondevik OR Jagland) -Stoltenberg - gir treff på dokumenter som omtaler statsminister Bondevik eller Jagland, og ikke inneholder Stoltenberg (-=NOT).
  • hurtigtog  NOT gardermo* – gir treff på dokumenter som inneholder hurtigtog men ikke varianter av gardermo[en/banen].
  • NEAR (jens statsminister N=6) – gir treff på dokumenter hvor ordene jens og statsminister forekommer med maks 6 ord mellom (N=6 må være med stor N!)
  • NEAR (jens statsminister) – gir treff på dokumenter hvor ordene jens og statsminister forekommer nær hverandre (maks 4 ord mellom).
  • NEAR (statsminister Hanssen Meltveit N=11) – gir treff på dokumenter hvor ALLE ordene forekommer innenfor 11 ord.
  • island (aske OR støv) title:flytrafikk – sammensatt søk som gir treff på dokumenter hvor ordet island og enten aske eller støv forekommer hvor som helst, og hvor ordet flytrafikk forekommer i tittelen.
  • dcingress:(europa OR eøs) - gir treff på dokumenter som inneholder eøs eller europa i omtaleteksten/ ingressen.

Sist oppdatert: 08.05.2012