Statens pensjonskasse

Statens pensjonskasse administrerer pensjonsordningen for statsansatte og store deler av undervisnings- og forskningssektoren. I tillegg er virksomheter som statsforetak, statsaksjeselskaper og andre virksomheter med offentlig tilknytning medlemmer hos Statens pensjonskasse på frivillig basis. På vegne av staten administrerer Statens pensjonskasse også to forsikringsordninger: Gruppelivsforsikring og yrkesskadeforsikring. Alle medlemmer som er ansatt i medlemsberettiget stilling kan søke gunstig boliglån.

Statens pensjonskasse ble opprettet i 1917. Fra 1. januar 2001 ble Statens pensjonskasse organisert som forvaltningsbedrift.

 

Kontaktinformasjon

Statens pensjonskasse

Telefon: 02775

Nettsiden til Statens pensjonskasse

Adresse:

Postboks 5364 Majorstuen
0304 Oslo
Besøksadresse: Slemdalsveien 37

Sist oppdatert: 31.10.2014
Arbeids- og sosialdepartementet

Kontaktinformasjon

Statens pensjonskasse

Telefon: 02775

Nettsiden til Statens pensjonskasse

Adresse:

Postboks 5364 Majorstuen
0304 Oslo
Besøksadresse: Slemdalsveien 37