Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Akersgata 64, Oslo.
Fire avdelinger har besøksadresse i Møllergata 37.
Kart med ASDs besøksadresser

Postadresse:
Postboks 8019 Dep.
0030 Oslo

E-post:
E-post til Arbeids- og sosialdepartementet

E-post til ansatte:
eller

For personer med flere fornavn og/eller etternavn, er regelen slik:

Bokstavene æ – ø – å blir omskrevet slik:
æ = a
ø = o
å = a

  

E-post til Arbeids- og sosialdepartementet
Arbeids- og sosialdepartementet er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova 19. mai 2006 nr. 16. Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentlighetsloven. Send derfor ikke brev eller e-poster til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

 

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet. Opplysninger om noens helsetilstand, og opplysninger om at noen er eller har vært pasient, er alltid taushetsbelagte.

Departementet er etter arkivloven (lov av 4. desember 1992 nr. 126) forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.

Telefon:
Sentralbord 22 24 90 90

Sist oppdatert: 18.02.2014
Arbeids- og sosialdepartementet