Høringer

  

Hva er en høring?
Å ha en sak ute på høring vil si at departementet ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre departement) har å si til et forslag som man arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvenser av offentlige tiltak.

Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

Bruk menyen til venstre for å velge underkategori.

Saker på høring


Saker under behandling

Høring om endringer i utlendingsregelverket om arbeidsinnvandring

Høringsfrist: 15. september 2014

Høring om endringer i arbeidsmiljøloven juni 2014

Høringsfrist: 25. september 2014

Ferdigbehandlede saker

Høring - forslag til forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Resultat: Forskrift om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for ansatte i virksomheter som har inngått samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv og honorar til bedriftshelsetjenesten

Høringsfrist: 23. juni 2014

Høring - Om ny ordning med aktivtetshjelpemidler for personer over 26 år

Resultat: Forskrift om aktivitetshjelpemidler til personer over 26 år

Høringsfrist: 13. juni 2014

Høring - et enklere tiltakssystem tilpasset brukernes behov

Høringsfrist: 4. august 2014

Høring: Forslag til endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger § 2 - om maksimal stønadsperiode

Resultat: Forskrift om endring i forskrift om arbeidsavklaringspenger

Høringsfrist: 6. februar 2014

Arbeids- og sosialdepartementet