Arbeids- og sosialdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.