Lenker

Norge

 • Finansdepartementet
  Finansdepartementet har ansvar for regelverket for tjenestepensjonsordninger i privat sektor m.v. 
   
 • Arbeids- og velferdsetaten (NAV)
  På nav.no får du generell informasjon om alderspensjon fra folketrygden.
  Her finner du blant annet nettjenesten Din pensjon hvor du kan beregne alderspensjon fra folketrygden - både etter dagens og nytt regelverk for alderspensjon.
   
 • Statistisk sentralbyrå
  På siden finner du bakgrunnsstoff og statistikk om folketrygden, befolkningsutvikling og pensjoner.
   
 • Finansnæringens Fellesorganisasjon
  Her kan du blant annet beregne din pensjon i dagens folketrygd og få opplysninger fra FNHs register over livsforsikringer og pensjoner.
 • Det norske trygdesystemet
  Oversikt over det norske trygdesystemet.
   
 • Statens pensjonskasse
  Her kan du beregne din tjenestepensjon fra SPK og se din registrerte tjenestetid (opptjeningsperioder), samt finne informasjon om de ulike pensjonsordningene.
    
 • KLP  
  KLP gir informasjon om pensjonsordninger for kommunesektoren. 
    
 • Pensjonskasseforeningen
  Organisasjonen er en sammenslutning av private institusjoners pensjonsstiftelser og selvstendige kommunale pensjonskasser.
   
 • Fafo
  Fagbevegelsens senter for forskning, utredning og dokumentasjon. Her kan du finne flere rapporter om pensjons- og trygdesystemet i Norge.


 

Internasjonalt

Sverige 

 • Min pension
  Nettsted drevet av den svenske staten i samarbeid med private pensjonskasser. Gir personer mulighet til å beregne pensjonen på nett.
 • Pensionsmyndigheten
   

Danmark 

Finland 

Storbritannia 

OECD

EU

Verdensbanken

Sist oppdatert: 28.01.2014
Pensjonsreformen