Internasjonalt samarbeid om arbeids- og velferdspolitikk

Arbeids- og sosialdepartementet deltar i internasjonalt samarbeid på flere felter.

Viktige samarbeidsområder er EU/EØS-samarbeid, nordisk samarbeid, OECD- og ILO-samarbeidet. Se de ulike samarbeidsorganene og temaene under.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  

EU-flagg

EU/EØS/Europarådet

EØS-avtalens bestemmelser om fri bevegelighet av personer danner grunnlaget for et felles arbeidsmarked i EØS-området. Det er utgangspunkt for departementets EØS-arbeid på arbeids- og sosialområdet. I tillegg kommer EØS-avtalens bestemmelser knyttet til bedring av arbeidstakernes leve- og arbeidsvilkår.

Nordiske flagg

Nordisk samarbeid

Arbeids- og sosialdepartementet deltar i samarbeid innenfor to ministerråd: Ministerrådet for arbeidsliv og Ministerrådet for sosial og helse. I 2014 har Island formannskapet for Nordisk ministerråd.
 

Øvrig internasjonalt samarbeid

Her finner du en oversikt over samarbeid på arbeids- og velferdsområdet i ulike fora og organisasjoner som ILO og OECD.

ArbeidsinnvandringFoto: Colourbox

Schengen/migrasjon

Den internasjonale organisasjonen for migrasjon (IOM) er et globalt samarbeidsforum om migrasjonspolitiske spørsmål. Norge deltar også i en rekke regionale komiteer og programmer om migrasjonsspørsmål.

Koordinering av trygdeordninger

Dersom du planlegger å bo eller arbeide i utlandet, er det lurt å kontakte ditt lokale NAV-kontor på forhånd, for å få avklart hvordan dette vil virke inn på dine trygderettigheter.

Arbeids- og sosialdepartementet