Inkluderende arbeidsliv

Gjennom intensjonsavtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) arbeider regjeringen og partene i arbeidslivet for et mer inkluderende arbeidsliv til beste for den enkelte arbeidstaker, arbeidsplass og samfunnet.

Avtalen skal bidra til å bedre arbeidsmiljøet, styrke jobbnærværet, forebygge og redusere sykefravær og hindre utstøting og frafall fra arbeidslivet.

Gjennom avtalen er det satt fokus på å redusere sykefraværet, hindre frafall og øke sysselsettingen av personer med nedsatt funksjonsevne, og å forlenge yrkesaktiviteten til personer over 50 år.

Samarbeidet om et mer inkluderende arbeidsliv har fungert gjennom tre påfølgende avtaler i perioden 2001-2013. Dagens avtale er inngått for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

 

Pressemeldinger, taler og artikler  |  Publikasjoner  |  Lover og regler

Logo for Inkluderende arbeidsliv

Nasjonal IA-konferanse 2014

Regjeringen og partene i arbeidslivet inviterer 27. november til den nasjonale IA-konferansen 2014. Konferansen er gratis, og åpen for virksomheter og andre som er engasjert i IA-arbeidet.

Nye regler for oppfølging av sykmeldte fra 1. juli

1. juli trer endringer i reglene om sykefraværsarbeid i kraft. Endringene innebærer forenklinger i sykefraværsarbeidet, ved å fjerne krav om rapportering og overflødige dialogmøter.

Inkluderende arbeidsliv, logo

Status for IA-arbeidet 2014

I rapporten "Målene om et mer inkluderende arbeidsliv – status og utviklingstrekk" omtales utviklingen i IA-avtalens mål. Denne rapporten er faggruppens sjette rapport, og er utarbeidet på grunnlag av materiale som var tilgjengelig ved utgangen av mai 2014.

Ny og forenklet IA-avtale for oppfølging av sykmeldte

–Vi endrer fokus fra skjemaer og stivbeinte regler og over på enkeltmennesker, sier arbeids- og sosialminister Robert Eriksson om den nye IA-avtalen.

IA_logo

IA-avtalen 2014-2018

Regjeringen og hovedorganisasjonene i arbeidslivet underskrev 4. mars en ny Intensjonsavtale for et mer inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen). IA-avtalen inngås for perioden 4. mars 2014 – 31. desember 2018.

Avtaleperioden 2010-2013

Relevante IA-dokumenter for avtaleperioden 2010-2013.


Idébanken – inkluderende arbeidsliv – inspirasjonskilde og verktøykasse for et mer inkluderende arbeidsliv

Idébanken.org er en infotjeneste om inkluderende arbeidsliv fra NAV og partene i arbeidslivet. I anledning ny IA-avtale har Idébanken lansert nye nettsider og nye produkter.


Arbeids- og sosialdepartementet
Inkluderende.no - verktøykasse for inkluderende arbeidsliv

Send oss innspill


Vi ønsker tips og råd for å skape et inkluderende arbeidsliv. Har du en god idé eller positive erfaringer vi kan ha nytte av? Send dem til oss!