Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo (Vis kart)

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Telefon:
Sentralbord 22 24 90 90
Telefaks: 22 24 95 15

Pressehenvendelser: 97 77 36 34

Pressekontakter

E-post:

E-post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet


E-post til ansatte:

Overordnede retningslinjer for behandling av personopplysninger i BLD

Sist oppdatert: 12.11.2013
Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside