Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Akersgata 59, Oslo (Vis kart)

Postadresse:
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Telefon:
Sentralbord 22 24 90 90
Telefaks: 22 24 95 15

Pressehenvendelser: 97 77 36 34

Pressekontakter

E-post:

E-post til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

BLD er forpliktet til å behandle alle dokumenter, inkludert e-post, i samsvar med bestemmelsene i offentleglova og personopplysningsloven.

Det betyr blant annet at alle departementets saksdokumenter, inkludert all korrespondanse til og fra departementet, som hovedregel er offentlige. Den som ønsker det, kan be om innsyn i departementets saksdokumenter etter offentleglova. Send derfor ikke brev eller e-post til departementet med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Dersom dokumentet inneholder taushetsbelagte opplysninger, vil disse bli strøket før det gis innsyn i dokumentet.

Departementet er etter arkivlova forpliktet til å føre offentlig journal. I journalen skal all korrespondanse til og fra departementet føres opp. Følgende opplysninger går som hovedregel fram av offentlig journal: Avsenders navn, mottakers navn, dokumentets dato og en kort beskrivelse av dokumentets innhold. Journalen blir imidlertid alltid ført på en slik måte at den ikke røper taushetsbelagte opplysninger.

Vil du ha et skriftlig svar, må du oppgi navn og ordinær postadresse.


E-post til ansatte:

Overordnede retningslinjer for behandling av personopplysninger i BLD

Sist oppdatert: 28.10.2014
Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside