Kontakt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Dette skjemaet kan du bruke for å sende spørsmål eller kommentarer til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet.

E-post til departementene vil, som annen post, bli behandlet i samsvar med bestemmelsene i offentleglova (Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd 19. mai 2006 nr. 16). Dette betyr at du må regne med at innholdet i din melding vil kunne bli offentlig tilgjengelig. Send derfor ikke meldinger som inneholder informasjon om personlige forhold ol som du ikke ønsker skal bli allment kjent.

Tema*
Navn
E-post*
Postadresse*
Telefon
Virksomhet
Melding
 

Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside