Bedre beskyttelse av barns utvikling

Høringsuttalelsene sendes til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet,

postboks 8036 Dep, 0030 Oslo, eller via e-post til

NOU 2012:5 inngår i et større arbeid som regjeringen har satt i gang for å styrke barnevernet.

Eventuelle spørsmål til høringen kan rettes til:

Tone Julie Kvikstad, 22 24 25 83 eller e-post

Stephan Smirou, 22 24 25 89 eller e-post

Høringsfrist: 15.09.2012

Høringsstatus: Denne saken er under behandling.

Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside

Tema