Skjema


Kontaktinformasjon

Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Telefon: 22242453

Adresse:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 30.06.2014
Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside

Kontaktinformasjon

Forbruker-, rettighets- og likestillingsavdelingen

Telefon: 22242453

Adresse:

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo