Skjema

Skjema om angrerett

Søknadsskjema for kommunene - satsing på kommunalt barnevern 2014

Skjema om deltidsbruksrett og langtidsferieprodukter mv. (timeshare)

Forskjellige typer skjema

Snarvei til alle skjemaer på BLDs ansvarsområder, bla. ekteskap, separasjon, skilsmisse og gjeldsordning.

Skjema til separasjon og skilsmisse

Skjema for søknad om gjeldsforhandling

Skjema for medmorskap

Standardkontrakter

Skjema for kommunene, rapportering barnevern

Skjema for incestsentre

Skjema for samboererklæring og avtale om foreldreansvar

Skjema for ungdom i større bysamfunn

Skjema for søknad om adopsjon

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo

Til Barne,- likestillings- og inkluderingsdepartementets forside

Kontaktinformasjon

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Telefon: 22 24 90 90
Faks: 22 24 95 15

Adresse:

Akersgata 59
Postboks 8036 Dep
0030 Oslo