Vi er på rett vei

 

Tall og fakta om integrering i Norge

 

Vi er på rett vei

Mye går riktig vei når det gjelder integreringen i Norge. De aller fleste innvandrere jobber og betaler skatt, unge med innvandrerbakgrunn tar videregående utdanning, og mange fortsetter i høyere utdanning. Samtidig står vi overfor flere utfordringer i integreringsarbeidet. Vi trenger mer fakta og flere nyanser i den offentlige
debatten om integrering i Norge. Et viktig mål for meg som inkluderingsminister er å
bidra til en mer faktabasert debatt om integrering. Denne brosjyren er et bidrag til dette.

___________________________________________________________________________

Begreper brukt i integreringsdebatten

Fakta om innvandring

Last ned brosjyren i PDF

Audun Lysbakken