Nye viktige tiltak for veteraner

Spill video »

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Deltok på verdens største marineøvelse

Spill video »

Norge deltok for første gang på øvelsen RIMPAC i Stillehavet. Under sitt besøk til øvelsen understreket forsvarsminister Ine Eriksen Søreide at Norges deltakelse både er politisk og militært viktig.

Bilaterale militære aktiviteter med Russland innstilles ut året

Spill video »

-Basert på en vurdering av situasjonen i Ukraina og russiske handlinger, har regjeringen besluttet å videreføre suspensjonen av alle bilaterale militære aktiviteter til utgangen av 2014, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Regjeringen presenterte nye viktige tiltak for veteraner.

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen
Søreide

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 23 09 80 00

Pressetelefon: 23 09 60 11

Besøks- og postadresse

Myntgata 1

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014

RNB: Regjeringen tilleggsbevilger utenlandsoperasjoner og øker bevilgningene til Hæren og HV.

Aktuelle dokumenter

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

Fordeling av midler fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.