Verneplikt for alle vedtatt

Spill video »

-Dette er et historisk vedtak. Verneplikten er et viktig prinsipp i samfunnskontrakten mellom borgerne og staten, men først nå kan vi si at alle statens borgere tar fullt ut del, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Spill video »

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Forsvarsbudsjettet 2015

Spill video »

–Dette er et godt budsjett som samtidig er preget av nøkternhet, realisme og klare prioriteringer, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent, tilsvarende 1 460 millioner kroner.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide i Stortinget

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen
Søreide

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 23 09 80 00

Pressetelefon: 23 09 60 11

Besøks- og postadresse

Myntgata 1

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet 2015 ble lagt frem 8. oktober. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent.

Aktuelle dokumenter

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

Fordeling av midler fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.