NATO er styrket etter toppmøtet

-Under toppmøtet har NATO tatt grep som styrker alliansens beredskap og reaksjonsevne, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Stats- og regjeringssjefer, utenriksministre og forsvarsministre fra de 28 allierte landene og en rekke partnerland var samlet til NATO-toppmøte i Wales 4.-5. september 2014.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, statsminister Erna Solberg og utenriksminister Børge Brende deltar på NATO-toppmøtet i Storbritannia.

NATO-toppmøtet i Wales pågikk 4. - 5. september (foto: Marita I. Wangberg, FD).

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen
Søreide

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 23 09 80 00

Pressetelefon: 23 09 60 11

Besøks- og postadresse

Myntgata 1

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014

RNB: Regjeringen tilleggsbevilger utenlandsoperasjoner og øker bevilgningene til Hæren og HV.

Aktuelle dokumenter

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

Fordeling av midler fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.