Åtte forsvarsministre diskuterte sikkerhetssituasjonen i Europa

Spill video »

-Viktig å stå sammen. Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa var hovedtema da forsvarsministre og andre representanter fra tolv land møttes i Oslo 12.-13. november 2014.

Norske bidrag til utenlandsoperasjoner i 2015

Spill video »

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby et militært bidrag for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse. Norske styrker vil samtidig fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015.

Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Spill video »

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Diskuterte sikkerhetssituasjonen i Europa (Foto: Mats Grimsæth, Forsvarets mediesenter)

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen
Søreide

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 23 09 80 00

Pressetelefon: 23 09 60 11

Besøks- og postadresse

Myntgata 1

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet 2015 ble lagt frem 8. oktober. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent.

Aktuelle dokumenter

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

Fordeling av midler fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.