Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide ber forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen om militærfaglig råd (foto: Torbjørn Kjosvold, FMS)

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen
Søreide

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 23 09 80 00

Pressetelefon: 23 09 60 11

Besøks- og postadresse

Myntgata 1

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Revidert nasjonalbudsjett 2014

Revidert nasjonalbudsjett 2014

RNB: Regjeringen tilleggsbevilger utenlandsoperasjoner og øker bevilgningene til Hæren og HV.

Aktuelle dokumenter

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

Fordeling av midler fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.