Nordiske forsvarsministre møttes i Tromsø

Spill video »

Den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa og veien fram mot NATO-toppmøtet i september var hovedtema da de nordiske forsvarsministrene møttes i Tromsø 8.-9. april.

Norge innstiller planlagte militære aktiviteter med Russland

Spill video »

Norge har besluttet å innstille alle planlagte bilaterale militære aktiviteter med Russland foreløpig til utgangen av mai 2014. Innstillingen av aktiviteter er i tråd med reaksjonene til flere av våre nære allierte og nordiske naboer.

Høring - forslag til endringer i vernepliktsloven og heimevernloven (allmenn verneplikt - innføring av verneplikt for kvinner)

Spill video »

Forsvarsdepartementet har lagt ut på høring forslag til nødvendige endringer i vernepliktsloven og heimevernloven for å innføre allmenn verneplikt.

De nordiske forsvarsministrene møttes i Tromsø april 2014

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen
Søreide

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 23 09 80 00

Pressetelefon: 23 09 60 11

Besøks- og postadresse

Myntgata 1

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

BUDSJETTPORTALEN

Her finner du alle budsjettdokumentene, pressemeldinger m.m. om Statsbudsjettet 2014.

Aktuelle dokumenter

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

Fordeling av midler fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.