Norske bidrag til utenlandsoperasjoner i 2015

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby et militært bidrag for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse. Norske styrker vil samtidig fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. Her kan du se et opptak fra pressekonferansen 30. oktober hvor statsminister Erna Solberg, forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og utenriksminister Børge Brende orienterte om Norges bidrag.

Statsminister Erna Solberg og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Trykk på bildet for å se opptak fra pressekonferansen 30. oktober (foto: A. S. Brekke, FD).

Ine Eriksen Søreide

Ine Eriksen
Søreide

Forsvarsminister

Forsvarsdepartementet er et regjeringskontor med ansvar for utforming og iverksetting av norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Telefonnummer

Sentralbord: 23 09 80 00

Pressetelefon: 23 09 60 11

Besøks- og postadresse

Myntgata 1

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Statsbudsjettet 2015

Statsbudsjettet 2015 ble lagt frem 8. oktober. Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet for 2015 med 3,4 prosent.

Aktuelle dokumenter

Forsvarsdepartementets tilskuddsordning

Fordeling av midler fra Forsvarsdepartementets budsjett til blant annet forskning og utvikling, og til virksomhet som støtter opp om Forsvarets oppgaver og bidrar til å styrke befolkningens kunnskap om norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.