Kontaktinformasjon

Tips: For å liste ut alle ansatte i en enhet kan du la feltet for navn eller tlf.nr stå tomt.

Besøksadresse:
Glacisgata 1, Oslo

Postadresse:
Postboks 8126 Dep,
0032 Oslo

Telefon:
Sentralbord 23 09 80 00
Telefaks: 23 09 60 75
Pressevakt: 23 09 60 11

E-post til Forsvarsdepartementet
E-post til ansatte:

Pressekontakter

 

Sist oppdatert: 11.02.2011