Forsvarsbudsjettet 2009

Regjeringens tiltakspakke 2009
Regjeringens forslag til tiltak mot arbeidsløshet ble lagt frem mandag 26. januar 2009.

Tiltakspakke for å stimulere den økonomiske aktiviteten –vedlikeholdstiltak ved de nasjonale festningsverkene (PM 2/2009)

Pressemeldinger fra alle departementene.

Forsvarssbudsjettet 2009
Regjeringen Stoltenberg la 7. oktober 2008, kl 10 frem forsvarsbudsjettet for 2009. På denne siden finner du lenker til budsjettproposisjonen, pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet og lenker til departementenes samleside og Finansdepartementets budsjettportal.

Fagproposisjon og pressemeldinger fra Forsvarsdepartementet

St.prp. nr. 1 (2008-2009) (html)
St.prp. nr. 1 (2008-2009) (pdf, 2 mb.)
Forsvarsbudsjettet økes med 2 prosent (PM  24/2008)
Styrker Bergen som forsvarsby (PM 25/2008)
Styrker Hæren i Hedmark (PM 26/2008)
Styrker forsvarsmusikken og utbedrer festninger (PM 27/2008)
Øker aktiviteten i nord (PM 28/2008)
Fokus på veteraner (PM 29/2008)
Iverksettingsbrev (pdf, 607 kb)
Iverksettingsbrev - Vedlegg 1 Budsjettrammer (pdf, 76 kb)

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1

Sist oppdatert: 18.04.2012

Kontaktinformasjon

Forsvarsdepartementet

Telefon: 23 09 80 00
Faks: 23 09 60 75

Adresse:

Pb. 8126 Dep., 0032 Oslo

Besøksadresse:
Myntgata 1