Forsvarspolitikk

Forsvarskonseptet beskriver de mest sentrale prinsipper som skal legges til grunn for Forsvarets fremtidige utvikling og virksomhet, og har følgende ordlyd:

Forsvaret skal utvikles som et moderne, fleksibelt og alliansetilpasset virkemiddel, der det tilstrebes en balanse mellom Forsvarets oppgaver, struktur og ressurstilgang. Virksomheten skal baseres på nært samarbeid med relevante sivile myndigheter og på en verneplikt som praktiseres i tråd med Forsvarets behov. Fokus skal være på å sikre og fremme norske interesser, gjennom å kunne håndtere et bredt spekter av utfordringer både nasjonalt og internasjonalt.

Sist oppdatert: 21.10.2011 (Kampflybasevalg)

Forsvars- og sikkerhetspolitikk

Norges sikkerhetspolitiske rammebetingelser er i endring. Tiåret etter slutten på den kalde krigen kan betraktes som en avsluttet overgangsfase. En omfattende eksistensiell trussel er erstattet av usikkerhet og uforutsigbarhet med hensyn til de sikkerhetsutfordringer vi kan bli stilt overfor. Dette gjelder også i Norges egne nærområder, der nordområdenes strategiske betydning og ressursforvaltningen i store havområder fortsatt vil utgjøre sentrale rammebetingelser for norsk sikkerhets- og forsvarspolitikk.

Nordisk forsvarssamarbeid - NORDEFCO

I regjeringens politiske plattform framgår det at regjeringen vil styrke samarbeidet mellom de nordiske land om utenriks- og sikkerhetspolitikk, samt at den vil styrke det nordiske forsvarssamarbeidet, også når det gjelder internasjonale operasjoner.

NATOs ubemanna overvakingsfly (AGS)

Kontrakta for anskaffing av ubemanna overvakingsfly til NATO vart signert i samband med toppmøtet i Chicago i 2012, og det norske bidraget er betydeleg både med omsyn til pengar og industrideltaking.


Nyeste dokumenter om Forsvar

Norge vil lede NATO-støttefond for Ukraina

Norge vil lede og bidra økonomisk til fondet for omskolering av militært personell i Ukraina. Det vil statsminister Erna Solberg annonsere på NATO-toppmøtet i Wales i dag.

Toppmøte i NATO

Statsminister Erna Solberg, utenriksminister Børge Brende og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltar på NATOs toppmøte 4.-5. september.

Arbeidsgruppen avleverer rapporten om Det frivillige skyttervesen

Rapport om Det frivillige Skyttervesen

En arbeidsgruppe som har utredet Det frivillige Skyttervesen (DFS), overleverte 8. april sin rapport til Forsvarsdepartementet. Arbeidsgruppen (Solli-utvalget) har vært ledet av tidligere forsvarssjef general Arne Solli, og har siden september i fjor jobbet etter et oppdrag og mandat fra Forsvarsdepartementet.

"Norsk luftmakt som en relevant og effektiv bidragsyter til Nato"

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt dette foredraget på Luftmaktseminaret ved Luftkrigsskolen i Trondheim 6. februar 2014. Tittelen på foredraget var "Norsk luftmakt som en relevant og effektiv bidragsyter til Nato".

Nordiske utenriks- og forsvarsministre møtes på Island

11.-12 februar vil de nordiske utenriks- og forsvarsministrene ha et felles møte på Island for å diskutere aktuelle sikkerhetspolitiske spørsmål og konkret nordisk samarbeid. Samtidig stiller Norge med jagerfly i NATO-operasjonen for overvåkning og tilstedeværelse i islandsk luftrom.

Forsvarsministeren til München tryggingspolitiske konferanse

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltek på München tryggingspolitiske konferanse frå 31. januar – 2. februar 2014.

Ingen endring i vedtaket om Ørland som hovedkampflybase

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide gjentok i dag det hun flere ganger tidligere har sagt om at hovedkampflybasen skal ligge på Ørland. – Det har ikke på noe tidspunkt vært aktuelt å revurdere dette vedtaket, og det har vært kommunisert hele veien, sier hun.

-Ser på Norge som en løsningsorientert alliert

I dag møtte forsvarsminister Ine Eriksen Søreide USAs forsvarsminister Chuck Hagel i Pentagon. -Vi hadde et veldig godt og konstruktivt møte og er begge enige om at det transatlantiske samarbeidet er viktigere enn noen gang, sier Eriksen Søreide.

Ingen enkle løsninger

De siste årene har politisk ledelse i Forsvarsdepartementet brukt mye energi på utelukkende å snakke om det positive – på grensen til å forsøke å redigere virkelighetsbildet. Konsekvensen har vært at viktige problemområder ikke har blitt kommunisert og håndtert på en tilstrekkelig god og åpen måte.

-USA er vår viktigste allierte

Ine Eriksen Søreide starter i dag sitt første besøk til USA i sin nye rolle som forsvarsminister. Hun er i Washington DC og New York de neste dagene og skal ha et omfattende program med amerikanske myndigheter og beslutningstakere. -USA er vår viktigste allierte. Vårt gode sikkerhets- og forsvarspolitiske forhold til USA må ikke tas for gitt. Jeg ønsker å videreutvikle samarbeidet ytterligere, sier forsvarsministeren.

Flere dokumenter om temaet