Langtidsplan for Forsvaret 2009-2012

Regjeringen la 28. mars frem den nye langtidsplanen for Forsvaret i St.prp. nr. 48 (2007-2008): Et forsvar til vern om Norges sikkerhet, interesser og verdier. Gjennom denne stortingsproposisjonen ønsker regjeringen å gi Forsvaret et betydelig økonomisk løft, og forutsigbarhet for årene fremover.

På denne siden finner du informasjon om langtidsplanen.

Sist oppdatert: 17.09.2008