Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for FN- og NATO-operasjoner.

Norske bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan har vært det største norske utenlandsoppdraget de senere år. Hovedfokus er nå rådgivning og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker (politienheter) i Kabul og Mazar-e Sharif. Vi har p.t 120 personer i Afghanistan. ISAF-operasjonen avsluttes ved utgangen av 2014, og erstattes etter planen av en ny NATO-misjon (Resolute Support Mission). Det er ennå ikke tatt stilling til eventuelle norske bidrag til denne.

Norge har i år hatt kommando over to av NATOs fire stående flåtestyrker, og vi bidrar også gjennom å stille ulike typer styrker på beredskap i NATOs styrkeregister.

FN: I Mali deltar Norge med om lag 25 offiserer, og vi bidrar med om lag 16 stabsoffiserer og observatører i operasjonen i Sør-Sudan. Norge støttet også FN og OPCW gjennom vår bistand til uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria. I tillegg stiller Forsvaret også med et mindre antall stabspersonell til ulike operasjoner, som KFOR i Kosovo, NATO HQ Sarajevo i Bosnia og observatører til MFO på Sinaihalvøya.

Sist oppdatert: 08.08.2014

Norske soldater i Afghanistan. - Foto: Forsvaret

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan

Her er en kronologisk oversikt over de norske styrkene som har vært i Afghanistan.


Nyeste dokumenter om Utenlandsoperasjoner

På vei til Irak

Utviklingen i nord-Irak blir betegnet av FN som en humanitær katastrofe, og det er et akutt behov for nødhjelp. FN og FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har etablert en luftbro inn til nord-Irak. Forsvaret vil fly inn nødhjelpsutstyr til flyktninger i nord-Irak.

Nye viktige tiltak for veteraner

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Presseinvitasjon: Nye viktige tiltak for veteraner

Oppfølgingsplanen til «I tjeneste for Norge» lanseres tirsdag 26. august. Planen inneholder 27 nye tiltak for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv departementer i fellesskap.

Tale på medaljesermonien for operasjon RECSYR

Sortland, 20. august 2014

Norge vil bidra til humanitær operasjon i Irak – stiller transportfly til rådighet

Utviklingen i Irak er svært bekymringsfull, og det akutte nødhjelpsbehovet må møtes raskt. -Det er et stort behov for internasjonalt engasjement. Derfor yter Norge betydelige bidrag, og ser på hvordan vi kan gjøre enda mer, sier utenriksminister Børge Brende.

Tale ved re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia

12. august deltok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Også Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren deltok. Her er talen forsvarsministeren holdt.

Presseinvitasjon: Re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia

Den 12. august deltar forsvarsministeren på re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren vil også delta.

Zaniba Hawa Bangura og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Et mer moderne operasjonskonsept

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har hatt flere møter med sentrale reprentanter i FN under sitt opphold i New York. Blant andre Deputy Secretary General Jan Eliasson, DPKO, DFS, DPA og OPCW/Joint Mission. Hun møtte også USAs FN-ambassadør Samantha Power.

Den internasjonale styrken eskorterte 23. juni siste last med kjemikalier ut fra Syria. KV Andenes ses i fremste rekke.

Historisk Syria-operasjon snart avsluttet

- Jeg er stolt av hvordan Forsvaret har løst sin del av dette oppdraget. Det har vært viktig å fjerne kjemivåpnene fra Syria slik at de ikke kan brukes mot sivilbefolkningen eller faller i gale hender. Forsvarets innsats har vært et viktig bidrag til internasjonal fred og sikkerhet. Selv om dette har tatt lenger tid enn først forutsatt har vi hele tiden vært klare på at Norge skulle stå i operasjonen og bidra til oppdraget var fullført, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Viderefører den militære deltakelsen i Recsyr

KV Andenes viderefører deltakelsen i operasjonen for uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria med inntil én måned, til og med 31. juli 2014.

Flere dokumenter om temaet