Internasjonale operasjoner

NATOs stabiliseringsoperasjon i Afghanistan, ISAF, er hovedsatsingsområde for norsk militært engasjement ute.

I 2013 bidrar Norge med styrker til rådgivning og opplæringa av spesialpolitienheten CRU i Kabul og det afghanske politiet i Mazar-e Sharif. Norge stiller også stabsoffiserer til ISAFs kommandostruktur og instruktører til utdanningsinstitusjoner i Hæren. I 2014 vil bidraget i hovedsak være en videreføring av det i 2013, men med en fortsatt gradvis reduksjon.

En norsk fregatt er kommandofartøy for NATOs stående maritime styrke i andre halvår 2013. Gjennom denne rollen vil fregatten og staben også lede operasjonen Ocean Shield, som driver piratbekjempelse utenfor kysten av Afrikas horn.

For øvrig deltar Norge med observatører og mindre bidrag i en rekke operasjoner i FN- og NATO-regi.

Sist oppdatert: 15.10.2013

Norske soldater i Afghanistan. - Foto: Forsvaret

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan

Her er en kronologisk oversikt over de norske styrkene som har vært i Afghanistan.


Nyeste dokumenter om Utenlandsoperasjoner

Tildelinger av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Ni norske soldater ble i statsråd i dag tildelt høyt rangerte medaljer for innsatsen under operasjoner i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. En offiser fikk tildelt Krigskorset med sverd.

Norge bidrar til NATOs stående minerydderstyrke

Norge vil stille med ledelse og to fartøyer i NATOs stående minerydderstyrke (SNMCMG1) i første halvår 2014. Styrken skal som planlagt seile i Østersjøen og Nordsjøen.

Statssekretær Øystein Bøs tale ved SIOPS´ landsmøte 22. mars, Bæreia

Statssekretær Øystein Bøs tale ved SIOPS´ landsmøte 22. mars, ved Bæreia.

Regjeringen trapper opp innsatsen for veteranene

- Alle som er ute i internasjonale operasjoner gjør en viktig innsats på vegne av oss alle. Derfor er det et helhetlig samfunnsansvar å ta vare på dem når de kommer hjem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Skipssjef Per Rostad og mannskap på KNM «Helge Ingstad» overvåker lasting av kjemiske stridsmidler i Latakia, Syria, 28. febuar, 2014

Videre norsk innsats i Syria

Forhold i Syria har gjort at uttransporteringen av landets kjemiske stridsmidler er forsinket, men Norge opprettholder sin forpliktelse overfor OPCW-FN til å fullføre oppdraget innen tidsfristen satt av FNs sikkerhetsråd. Denne uken ble fregattmannskapet avløst.

Forsvarsministerens innlegg i stortingsdebatten om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan

Forsvarsmininster Ine Eriksen Søreide holdt dette innlegget i stortingsdebatten om evaluering av Norges engasjement i Afghanistan 25. februar 2014.

Norske styrker på beredskap for EU i 2015

Norske styrker vil stå på beredskap for EUs innsatsstyrke, EU Battle Group, i første halvår 2015.

Tale ved medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen, Ocean Shield og ISAF, Bergen, 21. februar

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremonien for Ocean Shield og ISAF, Marinejegerkommandoen, i Bergen 21. februar 2014.

Presseinvitasjon: Medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltek på medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen fredag 21. februar kl 11.00 ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Forsvarets marinejegere skal motta medaljar for sin innsats utanfor kysten av Somalia.

Har transportert sikkerhetsmateriell til Sør-Sudan

Norge har gitt 30 millioner kroner for å frakte inn materiell til FN-operasjonen i Sør-Sudan. Nå er materiellet, som vil bidra til bedre sikkerhet for FN-operasjonen, ankommet UNMISS.

Flere dokumenter om temaet