Internasjonale operasjoner

Norge har lang tradisjon som støttespiller for FN- og NATO-operasjoner.

Norske bidrag til ISAF-operasjonen i Afghanistan har vært det største norske utenlandsoppdraget de senere år. Hovedfokus er nå rådgivning og opplæring av afghanske sikkerhetsstyrker (politienheter) i Kabul og Mazar-e Sharif. Vi har p.t 120 personer i Afghanistan. ISAF-operasjonen avsluttes ved utgangen av 2014, og erstattes etter planen av en ny NATO-misjon (Resolute Support Mission). Det er ennå ikke tatt stilling til eventuelle norske bidrag til denne.

Norge har i år hatt kommando over to av NATOs fire stående flåtestyrker, og vi bidrar også gjennom å stille ulike typer styrker på beredskap i NATOs styrkeregister.

FN: I Mali deltar Norge med om lag 25 offiserer, og vi bidrar med om lag 16 stabsoffiserer og observatører i operasjonen i Sør-Sudan. Norge støttet også FN og OPCW gjennom vår bistand til uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria. I tillegg stiller Forsvaret også med et mindre antall stabspersonell til ulike operasjoner, som KFOR i Kosovo, NATO HQ Sarajevo i Bosnia og observatører til MFO på Sinaihalvøya.

Sist oppdatert: 08.08.2014

Norske soldater i Afghanistan. - Foto: Forsvaret

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan

Her er en kronologisk oversikt over de norske styrkene som har vært i Afghanistan.


Nyeste dokumenter om Utenlandsoperasjoner

Tale ved Forsvarets minnedag

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved Forsvarets minnedag, 2. november 2014 i Akershus slottskirke.

Norsk militært bidrag til den internasjonale koalisjonen mot ISIL

Regjeringen har besluttet at Norge vil tilby et militært bidrag for trening og opplæring av irakiske styrker. Bidraget vil bestå av om lag 120 personell i ett år, med mulighet for forlengelse.

Militære bidrag til Afghanistan i 2015

Norske styrker vil fortsette opplæringen av afghanske sikkerhetsstyrker i Kabul i 2015. I tillegg vil Norge stille ulike mindre støttebidrag.

Frigjøringsjubileet i Kirkenes

Rørbua, Kirkenes, 25. oktober 2014

-Syv departementer står sammen om den nye oppfølgingsplanen for veteraner

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet åpnet Veterankonferansen i Tromsø 21. oktober 2014. Her er åpningsinnlegget hans.

Åpnet Veterankonferansen 2014

-Veteranene kommer hjem med verdifulle erfaringer og kunnskap, som sammen med deres opplæring og trening gir våre veteraner høy kompetanse. Den kompetansen må vi bli flinkere til å se og bruke, særlig i sivil sektor. Samtidig vet vi at noen får problemer, og har behov for støtte og oppfølging etter sin tjeneste. Dette må skje raskere og bedre koordinert enn i dag, sier statssekretær Øystein Bø.

Norge tilbyr C130J Hercules til operasjonen for å bekjempe ebola-viruset

Regjeringen stiller en C130J Hercules til disposisjon for frakt av personell og utstyr til Sierra Leone for bekjempelse av ebolaepidemien.

Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor i dag bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Norske bidrag til bekjempelsen av ISIL i Irak

Regjeringen har i dag vedtatt en kongelig resolusjon som gir fullmakt til deltagelse med norske bidrag til den internasjonale koalisjonen av stater i bekjempelsen av ISIL i Irak.

Forsvarsministeren på bilateralt besøk i Estland

-Min estiske kollega Sven Mikser og jeg snakket om den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa, internasjonale operasjoner og vårt bilaterale forsvarssamarbeid. Vi er fornøyde med at forsvarssamarbeidet mellom Estland og Norge er i utvikling, og vi ser på mulighetene for tettere samarbeid blant annet på cyberområdet, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Flere dokumenter om temaet