Internasjonale operasjoner

NATOs stabiliseringsoperasjon i Afghanistan, ISAF, er hovedsatsingsområde for norsk militært engasjement ute.

I 2013 bidrar Norge med styrker til rådgivning og opplæringa av spesialpolitienheten CRU i Kabul og det afghanske politiet i Mazar-e Sharif. Norge stiller også stabsoffiserer til ISAFs kommandostruktur og instruktører til utdanningsinstitusjoner i Hæren. I 2014 vil bidraget i hovedsak være en videreføring av det i 2013, men med en fortsatt gradvis reduksjon.

En norsk fregatt er kommandofartøy for NATOs stående maritime styrke i andre halvår 2013. Gjennom denne rollen vil fregatten og staben også lede operasjonen Ocean Shield, som driver piratbekjempelse utenfor kysten av Afrikas horn.

For øvrig deltar Norge med observatører og mindre bidrag i en rekke operasjoner i FN- og NATO-regi.

Sist oppdatert: 15.10.2013

Norske soldater i Afghanistan. - Foto: Forsvaret

Kronologisk utvikling av det norske styrkebidraget i Afghanistan

Her er en kronologisk oversikt over de norske styrkene som har vært i Afghanistan.


Nyeste dokumenter om Utenlandsoperasjoner

Zaniba Hawa Bangura og forsvarsminister Ine Eriksen Søreide

Et mer moderne operasjonskonsept

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har hatt flere møter med sentrale reprentanter i FN under sitt opphold i New York. Blant andre Deputy Secretary General Jan Eliasson, DPKO, DFS, DPA og OPCW/Joint Mission. Hun møtte også USAs FN-ambassadør Samantha Power.

Den internasjonale styrken eskorterte 23. juni siste last med kjemikalier ut fra Syria. KV Andenes ses i fremste rekke.

Historisk Syria-operasjon snart avsluttet

- Jeg er stolt av hvordan Forsvaret har løst sin del av dette oppdraget. Det har vært viktig å fjerne kjemivåpnene fra Syria slik at de ikke kan brukes mot sivilbefolkningen eller faller i gale hender. Forsvarets innsats har vært et viktig bidrag til internasjonal fred og sikkerhet. Selv om dette har tatt lenger tid enn først forutsatt har vi hele tiden vært klare på at Norge skulle stå i operasjonen og bidra til oppdraget var fullført, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Viderefører den militære deltakelsen i Recsyr

KV Andenes viderefører deltakelsen i operasjonen for uttransportering av kjemiske stridsmidler fra Syria med inntil én måned, til og med 31. juli 2014.

Viderefører norsk analysebidrag i Mali

Regjeringen har besluttet å videreføre det norske bidraget i FN-operasjonen i Mali (MINUSMA) i ett år.

Medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr på Haakonsvern, 12. juni 2014.

Markerte 70 år siden D-dagen i Normandie

Fredag 6. juni ble 70-årsjubileet til D-dagen markert, dagen for de alliertes invasjon av Frankrike. En rekke statsoverhoder inkludert Norges var til stede under markeringen.

Utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet

Her er innlegget forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt i redegjørelsen 5. juni om utviklingen i Afghanistan og Norges engasjement i landet.

Normandie: -Det er en stor ære å være sammen med dere her i dag

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var til stede ved 70 års markering for D-dagen, Normandie. Her er talen hun holdt 5. juni ved bautaen i Villons-les-Buissons.

70-årsmarkeringen av D-dagen i Normandie

Hermanville-sur-Mer, 6. juni 2014

Heder ved 70-årsmarkeringen for D-dagen

For 70 år siden gikk to millioner soldater i land på Normandies kyst. Norske styrker deltok også i operasjonen som ble innledet på D-dagen, mens norske handelsfartøy deltok med leveranser av styrker og forsyninger. Norske veteraner deltar på årets markering, sammen med H.M. Kongen, stortingspresidenten, statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen.

Flere dokumenter om temaet