Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 100 000 menn og kvinner i nesten 100 internasjonale operasjoner. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Handlingsplan for Forsvarets veteraner - omslagsillustrasjon

Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner

– Med handlingsplanen ”I tjeneste for Norge” gjør regjeringen et historisk krafttak for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner, sier forsvarsminister Grete Faremo.


Nyeste artikler om Forsvarets veteraner

Medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr på Haakonsvern, 12. juni 2014.

Markerte 70 år siden D-dagen i Normandie

Fredag 6. juni ble 70-årsjubileet til D-dagen markert, dagen for de alliertes invasjon av Frankrike. En rekke statsoverhoder inkludert Norges var til stede under markeringen.

Normandie: -Det er en stor ære å være sammen med dere her i dag

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var til stede ved 70 års markering for D-dagen, Normandie. Her er talen hun holdt 5. juni ved bautaen i Villons-les-Buissons.

70-årsmarkeringen av D-dagen i Normandie

Hermanville-sur-Mer, 6. juni 2014

Heder ved 70-årsmarkeringen for D-dagen

For 70 år siden gikk to millioner soldater i land på Normandies kyst. Norske styrker deltok også i operasjonen som ble innledet på D-dagen, mens norske handelsfartøy deltok med leveranser av styrker og forsyninger. Norske veteraner deltar på årets markering, sammen med H.M. Kongen, stortingspresidenten, statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen.

Heder ved 70-årsmarkeringen for D-dagen

For 70 år siden gikk to millioner soldater i land på Normandies kyst. Norske styrker deltok også i operasjonen som ble innledet på D-dagen, mens norske handelsfartøy deltok med leveranser av styrker og forsyninger. Norske veteraner deltar på årets markering, sammen med H.M. Kongen, stortingspresidenten, statsministeren, forsvarsministeren og forsvarssjefen.

Tale ved medaljeseremoni for RECSYR, Haakonsvern, 2. juni 2014

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremoni for RECSYR, Haakonsvern, 2. juni 2014.

Presseinvitasjon: Forsvarsministeren deltar på medaljeparade på Haakonsvern 2. juni

Forsvaret inviterer pressen til å overvære medaljeparade for personell som har tjenestegjort under operasjon RECSYR, for eskortering av transport av kjemiske stridsmidler ut fra Syria.

Siste besøk i Camp Nidaros

-Det som nå skjer er en milepæl for vårt militære engasjement i Afghanistan. Nå har vi ikke lenger operative styrker i Nord-Afghanistan, og vi overlater Camp Nidaros til tyske styrker i løpet av mai, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Hun er den siste norske forsvarsministeren som noen gang besøker Camp Nidaros i Mazar-e Sharif. Norske spesialstyrkers engasjement med trening og mentorering av afghansk spesialpoliti i Kabul fortsetter.

Statssekretær Øystein Bøs tale på Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2014

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet holdt denne talen på Frigjørings- og veterandagen 8. mai 2014 i Narvik.

Flere dokumenter om temaet