Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 100 000 menn og kvinner i nesten 100 internasjonale operasjoner. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.


Nyeste artikler om Forsvarets veteraner

Presseinvitasjon: Mottar sluttrapport for Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet vil mandag 22. september motta sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen. Priv. til red.: Overleveringen skjer på NAV kontoret på Elverum kl. 0930. Pressen er invitert til å delta på overrekkelsen.

Nye viktige tiltak for veteraner

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Presseinvitasjon: Nye viktige tiltak for veteraner

Oppfølgingsplanen til «I tjeneste for Norge» lanseres tirsdag 26. august. Planen inneholder 27 nye tiltak for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv departementer i fellesskap.

Tale på medaljesermonien for operasjon RECSYR

Sortland, 20. august 2014

Tale ved re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia

12. august deltok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Også Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren deltok. Her er talen forsvarsministeren holdt.

Presseinvitasjon: Re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia

Den 12. august deltar forsvarsministeren på re-åpning av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren vil også delta.

Medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremoni for Operation Active Endeavour, Ocean Shield og Recsyr på Haakonsvern, 12. juni 2014.

Markerte 70 år siden D-dagen i Normandie

Fredag 6. juni ble 70-årsjubileet til D-dagen markert, dagen for de alliertes invasjon av Frankrike. En rekke statsoverhoder inkludert Norges var til stede under markeringen.

Normandie: -Det er en stor ære å være sammen med dere her i dag

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide var til stede ved 70 års markering for D-dagen, Normandie. Her er talen hun holdt 5. juni ved bautaen i Villons-les-Buissons.

70-årsmarkeringen av D-dagen i Normandie

Hermanville-sur-Mer, 6. juni 2014

Flere dokumenter om temaet