Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 100 000 menn og kvinner i nesten 100 internasjonale operasjoner. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.

Oppdatert 11.07.2013: Vedtak i Klagenemnda.

Handlingsplan for Forsvarets veteraner - omslagsillustrasjon

Lanserer handlingsplan for ivaretakelse av veteraner

– Med handlingsplanen ”I tjeneste for Norge” gjør regjeringen et historisk krafttak for å styrke samfunnets anerkjennelse og ivaretakelse av våre veteraner, sier forsvarsminister Grete Faremo.


Nyeste artikler om Forsvarets veteraner

Tildelinger av Krigskorset med sverd, St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigsmedaljen

Ni norske soldater ble i statsråd i dag tildelt høyt rangerte medaljer for innsatsen under operasjoner i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. En offiser fikk tildelt Krigskorset med sverd.

Statssekretær Øystein Bøs tale ved SIOPS´ landsmøte 22. mars, Bæreia

Statssekretær Øystein Bøs tale ved SIOPS´ landsmøte 22. mars, ved Bæreia.

Regjeringen trapper opp innsatsen for veteranene

- Alle som er ute i internasjonale operasjoner gjør en viktig innsats på vegne av oss alle. Derfor er det et helhetlig samfunnsansvar å ta vare på dem når de kommer hjem, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Tale ved medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen, Ocean Shield og ISAF, Bergen, 21. februar

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen ved medaljeseremonien for Ocean Shield og ISAF, Marinejegerkommandoen, i Bergen 21. februar 2014.

Presseinvitasjon: Medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltek på medaljeseremoni for Marinejegerkommandoen fredag 21. februar kl 11.00 ved Haakonsvern orlogsstasjon i Bergen. Forsvarets marinejegere skal motta medaljar for sin innsats utanfor kysten av Somalia.

Tale ved medaljeseremoni for soldater som kom hjem fra Afghanistan 17. januar

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide holdt denne talen på medaljeseremonien for soldater som kom hjem fra Afghanistan 17. januar. Seremonien ble holdt på Gardermoen for soldater som har tjenestegjort for NCC, NSE, PAT og ved KAIA.

-Afghanistan ved et veiskille

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide og forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen startet sitt besøk til Afghanistan fredag 22. november. De har begge besøkt Afghanistan flere ganger tidligere, men dette var deres første besøk som forsvarsminister og forsvarssjef. Besøket til Afghanistan varte i tre hektiske dager, og hovedformålet var å besøke de norske styrkene både i Masar e-Sharif og i Kabul.

Medaljer til hjemkomne piratjegere

Personellet som har tjenestegjort på fregatten KNM Fridtjof Nansen i Adenbukta og det indiske hav, mottok i dag sine medaljer på Bergenhus festning.

Takketale til piratjegerne på KNM Fridtjof Nansen

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide deltok ved medaljeseremonien for første kontingent fra Ocean Shield, i Bergen. Her er takketalen som ble fremført.

Speech at Remembrance Day in London

Speech by State Secretary Øystein Bø from The Norwegian MoD in London November 11th 2013, Remembrance Day in London.

Flere dokumenter om temaet