Forsvarets veteraner

Siden 1947 har Norge deltatt med 100 000 menn og kvinner i nesten 100 internasjonale operasjoner. Det er samfunnets ansvar at de får den støtte og anerkjennelse de har krav på og fortjener. Regjeringen arbeider kontinuerlig med å styrke våre veteraners rettigheter.


Nyeste artikler om Forsvarets veteraner

-Syv departementer står sammen om den nye oppfølgingsplanen for veteraner

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet åpnet Veterankonferansen i Tromsø 21. oktober 2014. Her er åpningsinnlegget hans.

Åpnet Veterankonferansen 2014

-Veteranene kommer hjem med verdifulle erfaringer og kunnskap, som sammen med deres opplæring og trening gir våre veteraner høy kompetanse. Den kompetansen må vi bli flinkere til å se og bruke, særlig i sivil sektor. Samtidig vet vi at noen får problemer, og har behov for støtte og oppfølging etter sin tjeneste. Dette må skje raskere og bedre koordinert enn i dag, sier statssekretær Øystein Bø.

Forsvarsministeren ber om fagmilitært råd

Verden rundt oss er i sterk sikkerhetspolitisk endring. Dette har konsekvenser også for norsk forsvarspolitikk. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide har derfor i dag bedt Forsvarssjefen om et fagmilitært råd om hvordan det norske Forsvaret bør utvikles for å møte de nye utfordringene.

Statssekretær Øystein Bø om sluttrapporten fra Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet overrakk sluttrapport fra Pilotprosjekt Østerdalen og holdt dette innlegget 22. september 2014.

Sluttrapport fra Pilotprosjekt Østerdalen

-Pilotprosjekt Østerdalen har gitt oss ny kunnskap om hvordan lokalsamfunnene best kan ivareta veteraner som trenger støtte, sier statssekretær Øystein Bø i forsvarsdepartementet. I dag fikk han overlevert sluttrapporten for pilotprosjektet.

Presseinvitasjon: Mottar sluttrapport for Pilotprosjekt Østerdalen

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet vil mandag 22. september motta sluttrapporten for Pilotprosjekt Østerdalen. Priv. til red.: Overleveringen skjer på NAV kontoret på Elverum kl. 0930. Pressen er invitert til å delta på overrekkelsen.

Nye viktige tiltak for veteraner

-Norsk personell gjør en stor innsats for å bidra til økt sikkerhet og stabilitet i andre land. Selv om det går bra med de aller fleste veteranene, har de som først sliter ofte sammensatte behov og trenger bistand fra flere instanser samtidig, som NAV, Statens Pensjonskasse (SPK), helsetjenesten og familievernet. Vi har fortsatt en vei å gå før disse tjenestene har den kompetansen som trengs, og er godt nok koordinert. Dette er en viktig sak for regjeringen, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Presseinvitasjon: Nye viktige tiltak for veteraner

Oppfølgingsplanen til «I tjeneste for Norge» lanseres tirsdag 26. august. Planen inneholder 27 nye tiltak for personell som tjenestegjør eller har tjenestegjort i internasjonal tjeneste for Norge, og er utarbeidet av syv departementer i fellesskap.

Tale på medaljesermonien for operasjon RECSYR

Sortland, 20. august 2014

Tale ved re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia

12. august deltok forsvarsminister Ine Eriksen Søreide på re-åpningen av Forsvarets veteransenter på Bæreia. Også Forsvarssjefen, sjefen for Forsvarsbygg og ordføreren deltok. Her er talen forsvarsministeren holdt.

Flere dokumenter om temaet