Effektiviserer og styrker skatteoppkrevingen

Regjeringen har lagt frem ny reform for å effektivisere og avbyråkratisere offentlig sektor. Skatteoppkrevingen foreslås flyttet fra de kommunale skatteoppkreverne til Skatteetaten. Dette kan over tid redusere antall ansatte med rundt 500. Ansvaret for å fastsette, innkreve og kontrollere skatter og avgifter blir samlet i en etat.

- Ved å flytte skatteoppkrevingen fra kommunene til Skatteetaten kan vi få en innsparing på flere hundre millioner kroner. Dette er penger som vil kunne brukes til andre formål, hvert eneste år framover.

Foto: Rune Kongsro

Effektiviserer og styrker skatteoppkrevingen

Finansminister Siv Jensen (Foto: Rune Kongsro)
Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 44 11

Besøks- og postadresse

Akersgata 40 Oslo

Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo