Forvaltningen av Statens pensjonsfond videreutvikles

Regjeringen har lagt fram meldingen om forvaltningen av Statens pensjonsfond i 2013. – Fondet har tjent oss vel og legger til rette for at vi kan finansiere viktige politiske satsinger også i framtiden, sier finansminister Siv Jensen.

Avkastningen av Statens pensjonsfond utland (SPU) var 15,9 prosent og av Statens pensjonsfond Norge (SPN) 15,7 prosent, før fradrag for forvaltningskostnader.

Mynter i stabler. Scanpix /Jakub Krechowicz - Fotolia

(Foto: Scanpix /Jakub Krechowicz - Fotolia)

Finansminister Siv Jensen (Foto: Rune Kongsro)
Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 44 11

Besøks- og postadresse

Akersgata 40 Oslo

Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo