Et budsjett for effektiv ressursbruk, høyere produktivitet og en bedre hverdag

– I budsjettet for 2015 løser vi viktige oppgaver i dag og ruster Norge for framtiden. Budsjettet har en tydelig profil. Regjeringen legger til rette for fortsatt vekst i norsk økonomi, slik at det kan skapes nye arbeidsplasser. Vi styrker de viktigste velferdsområdene, og vi gjør offentlig sektor mer effektiv, sier finansminister Siv Jensen.

Statsbudsjettet 2015 (Illustrasjon: Linda Astor/Grafisk form AS)

Statsbudsjettet 2015 (Illustrasjon: Linda Astor/Grafisk form AS)

Finansminister Siv Jensen (Foto: Rune Kongsro)
Finansdepartementet har ansvaret for å planlegge og iverksette den økonomiske politikken, overvåke finansmarkedene og samordne arbeidet med statsbudsjettet.

Telefonnummer

Sentralbord: 22 24 90 90

Pressetelefon: 22 24 44 11

Besøks- og postadresse

Akersgata 40 Oslo

Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo