Anbud

Departementene utlyser en rekke tjenester ihht. forskrift om offentlige anskaffelser.

Komplett oversikt over offentlige kunngjøringer (Database for offentlige innkjøp)

Finansdepartementet