NOU 2008: 16

Om foretaksstyring og tiltak mot manipulering av finansiell informasjon

Utredning fra utvalg oppnevnt ved kongelig resolusjon 10. november 2006.

Avgitt til Finansdepartementet 19. september 2008.