Ot.prp. nr. 35 (2003-2004)

Om lov om register over opplysninger om valutaveksling og overføring av betalingsmidler inn og ut av Norge (valutaregisterloven)

10.4 Innmelding av inn-/utførsel av kontanter

Innførsel og utførsel av kontanter med mer enn NOK 25 000 (eller tilsvarende i annen valuta) skal meldes til toll- og avgiftsetaten etter regler i tolloven. Toll- og avgiftsetaten skal sørge for at disse deklarasjonene legges inn i det nye valutaregisteret. Det vil bli registrert blant annet hvem som fører pengene inn/ut, hvor grensepasseringen finner sted og hvilket beløp som medtas. Det skal også oppgis hva beløpet gjelder.