Denne siden finnes ikke på bokmål. Til bokmål forside

Prop. 66 S

(2010–2011)
Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Samtykke til å setje i kraft ein overeinskomst mellom Kongeriket Noreg og Fyrstedømmet Andorra om opplysningar i skattesaker, underskriven i Paris 24. februar 2010

Tilråding frå Finansdepartementet av 4. februar 2011, godkjend i statsråd same dagen. (Regjeringa Stoltenberg II)

Finansdepartementet

Videre saksgang

Saken er oversendt Stortinget.