Skatter og avgifter

Skatter og avgifter utgjør størstedelen av statens, kommunenes og fylkeskommunenes inntekter. Inntektene brukes til å finansiere offentlige oppgaver som helsetjenester, drift av sykehus, utdanning og samferdsel.

Temabilde skatter og avgifter

Skatte- og avgiftssystemet skal sikre offentlig sektor tilstrekkelige inntekter. Samtidig er det viktig med en rimelig og rettferdig fordeling av skattene. I tillegg brukes avgifter som virkemiddel for å redusere forbruket av helse- og miljøskadelige produkter.

På disse sidene gis det en oversikt over gjeldende skatte- og avgiftssystem. Her finner du informasjon om direkte skatter for personer og bedrifter, særavgifter, merverdiavgift og toll. Se også lenker til eksterne virksomheter og relevante lover og forskrifter.

Skattesatser 2015

Tabellen viser skattesatser, fradrag og beløpsgrenser i 2014 og med regjeringens forslag for 2015. Etter justering med anslått vekst i lønn, pensjon eller pris fra 2014 til 2015 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Avgiftssatser 2015

Avgiftssatser i 2014 og foreslåtte satser for 2015. Etter justering med anslått vekst i pris fra 2014 til 2015 blir de generelle fradragene og beløpsgrensene avrundet.

Fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftslovgivningen for 2014

Finansdepartementet utarbeider og publiserer årlig en oversikt over alle fradragsbeløp og beløpsgrenser i skatte- og avgiftlovgivningen med tilhørende forskrifter.

Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.

Kontaktinformasjon

Skatteøkonomisk avdeling

Telefon: 22 24 45 09
Faks: 22 24 27 07

Adresse:

Finansdepartementet
Skatteøkonomisk avdeling
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Skattelovavdelingen

Telefon: 22 24 44 31/33
Faks: 22 24 95 11

Adresse:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Dørhåndtak

Grønn skattekommisjon


Kontaktinformasjon

Skatteøkonomisk avdeling

Telefon: 22 24 45 09
Faks: 22 24 27 07

Adresse:

Finansdepartementet
Skatteøkonomisk avdeling
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Skattelovavdelingen

Telefon: 22 24 44 31/33
Faks: 22 24 95 11

Adresse:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo