Skatteavtaler mellom Norge og andre stater

Alminnelige avtaler til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, samt andre internasjonale avtaler på skatteområdet.


Kodeforklaring status
Statuskode 0:  Avtale opphørt.
Statuskode 1:  Avtale i kraft.
Statuskode 2:  Avtale undertegnet, men ikke i kraft.
Statuskode 3:  Pågående forhandlinger om inngåelse av avtale /revisjon (helt eller delvis) av eksisterende avtale. 

Kodeforklaring D/I
D = Dobbelbeskatningsavtale
I = Informasjonsavtale

Land

 

Undertegning

Status

I kraft

Publisert

Albania

D

14.10.98

1

13.08.99

St. prp.nr. 36 (1998-1999)
Andorra

I

24.02.10

1

18.06.11

Prop. 66 S (2010-2011)

Anguilla

I

14.12.09 1

10.04.11

Prop. 66 S (2009-2010)

Antigua og Barbuda

I

19.05.10

1

15.01.11

Prop. 149 S (2009-2010)

Argentina

D

08.10.97

1

30.11.01

St. prp.nr. 31 (1997-1998)

Aruba

I

10.09.09

1

01.08.11

Prop. 86 S (2009-2010)

Aserbajdsjan

D

24.04.96

1

20.09.96

St. prp.nr. 68 (1995-1996)

Australia
ny avtale

D

06.05.82
08.08.06

0
1

19.10.83
12.09.07

St.prp. nr. 29 (1982-1983)
St. prp. nr. 85 (2005-2006)

Bahamas

I

10.03.10

1

09.09.10

Prop. 109 S (2009-2010)

Bahrain

I

14.10.11

1

12.07.12

Prop. 37 S (2011-2012)

Bangladesh

D

15.09.04

1

22.12.05

St.prp. nr. 77 (2004-2005)

Barbados
Tilleggsprotokoll

D

15.11.90
03.11.11

1
1

30.07.91
01.06.12

St.prp. nr. 55 (1990-1991)
Prop. 38 S (2011-2012)

Belgia
Tilleggsprotokoll
Ny avtale

D

14.04.88
10.09.09
23.04.14

1
1
2

04.10.91
19.07.13

St.prp. nr. 18 (1988-1989)
Prop. 35 S (2009-2010)
Prop. 100 S (2013-2014)

Belize

I

15.09.10

1

26.02.11

Prop. 4 S (2010-2011)

Benin

D

29.05.79

1

24.06.82

St.prp. nr. 62 (1979-1980)

Bermuda

I

16.04.09

1

22.01.10

Prop. 19 S (2009-2010)

Bosnia Hercegovina

D

 

1 a)

 

St.prp. 23 (1983-1984)

Botswana

I

 20.02.13

2

  Prop. 125 S (2012-2013)

Brasil
Tilleggsprotokoll

D

21.08.80
20.02.14

1
2

26.11.81

St.prp. nr. 140 (1980-1981)
Prop. 136 S (2013-2014)

British Virgin Islands

I

18.05.09

1

03.12.10

Prop. 29 S (2009-2010)

Brunei

I

 27.06.12

2

  Prop. 14 S (2012-2013) 

Bulgaria
Ny avtale

D

01.03.88
22.07.14

1
2

01.04.89

St.prp. nr. 21 (1988-1989)
Prop. 137 S (2013-2014)

Cayman Islands

I

01.04.09

1

04.03.10

Prop. 24 S (2009-2010)

Canada

D

12.07.02

1

19.12.02

St.prp. nr. 12 (2002-2003)

Chile

D

26.10.01

1

22.07.03

St.prp. nr. 33 (2001-2002)

Cook Islands

I

16.12.09

1

06.10.11

Prop. 78 S (2009-2010)

Costa Rica

I

29.06.11

1

13.04.14 

Prop. 36 S (2011-2012)

Danmark
se Nordiske land

D

 

 

 

 

Dominicasamveldet

I

19.05.10

1

22.01.12

Prop. 147 S (2009-2010)

Egypt
ny avtale

D

20.10.64

1
3

30.07.65

St.prp. nr. 57 (1964-1965)

Elfenbenskysten

D

15.02.78

1

25.01.80

St.prp. nr. 100 (1977-1978)

Estland

D

14.05.93

1

30.12.93

St.prp. nr. 90 (1992-1993)

Filippinene
Tilleggsprotokoll

D

09.07.87
22.05.89

1
1

23.10.97
23.10.97

St.prp. nr. 77 (1987-1988)
St.prp. nr. 124 (1988-1989)

Finland
se Nordiske land

D

 

 

 

 

Forente Arabiske Emirater

 

 

 

Frankrike
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll

D

19.12.80
14.11.84
07.04.95
16.09.99

1
1
1
1

10.09.81
01.10.85
01.09.96
01.12.02

Samleside

Færøyene
se Nordiske land

 

 

 

 

Gambia

D

27.04.94

1

20.03.97

St.prp. nr. 64 (1993-1994)

Georgia

D

10.11.11

1

23.07.12

Prop. 62 S (2011-2012)

Gibraltar

I

16.12.09

1

08.09.10

Prop. 68 S (2009-2010)

Grenada

I

19.05.10

1

09.02.12

Prop. 150 S (2009-2010)

Grønland

D

04.08.05

1

21.12.05

St.prp. nr. 78 (2004-2005)

Guatemala

I

 15.05.12

2

  Prop. 131 S (2011–2012)
Guernsey

I

28.10.08

1

07.10.09

St.prp. nr. 73 (2008-2009)

Hellas

D

27.04.88

1 c)

16.09.91

St.prp. nr. 55 (1989-1990)

Hongkong, Kina

I

22.08.14 

2

 

Prop. 5 S (2014-2015) 

India
Ny avtale

D

31.12.86
02.02.11

0 c)
1

02.07.87
20.12.11

St.prp. nr. 72 (1986-1987)
Prop. 140 S (2010-2011)

Indonesia

D

19.07.88

1

16.05.90

St.prp. nr. 9 (1989-1990)

Irland
Ny avtale 


D


22.11.00

0
1


27.11.01

St.prp. nr. 52 (1969-1970)
St.prp. nr. 33 (2000-2001)

Island
se Nordiske land

D

 

 

 

 

Isle of Man

I

30.10.07

1

06.09.08

St.prp. nr. 38 (2007-2008)

Israel
Ny avtale

D

02.11.66

1
3

11.01.68

St.prp. nr. 78 (1966-1967)

Italia
Ny avtale

D

17.06.85

1
3

25.05.87

St.prp. nr. 76 (1985-1986)

Jamaica
Tilleggsprotokoll

D

30.09.91
04.12.12

1
1

01.10.92
12.09.13

St.prp. nr. 84 (1991-1992)
Prop. 62 S (2012-2013)

Japan

D

04.03.92

1

16.11.92

St.prp. nr. 86 (1991-1992)

Jersey

I

28.10.08

1

07.10.09

St.prp. nr. 74 (2008-2009)

Kasakhstan

D

03.04.01

1

24.01.06

St.prp. nr. 88 (2000-2001)

Kenya

D

13.12.72

1

10.09.73

St.prp. nr. 73 (1972-1973)

Kina

D

25.02.86

1 e)

21.12.86

St.prp. nr. 75 (1985-1986)

Kroatia

D

 

1 a)

 

St.prp. nr. 23 (1983-1984)

Kypros
Ny avtale

D

18.05.55
24.02.14

1 d)
1

11.05.55
08.07.14

Rundskriv 16/1-58
Prop. 46 S (2013-2014)

Latvia
Tilleggsprotokoll

D

19.07.93

1
3

30.12.93

St.prp. nr. 5 (1993-1994)

Liberia

I

10.11.10

1

17.05.12

Prop. 46 S (2010-2011)

Liechtenstein

I

17.12.10

1

31.03.12

Prop. 60 S (2010-2011)

Litauen

D

27.04.93

1

30.12.93

St.prp. nr. 91 (1992-1993)

Luxemburg
Tilleggsprotokoll

D

06.05.83
07.07.09

1 c)
1

27.01.85
12.04.10

St.prp. nr. 22 (1983-1984)
Prop. 55 S (2009-2010)

Macau, Kina

I

29.04.11

1

18.12.11

Prop. 122 S (2010-2011)

Makedonia

D

19.04.11

1

01.11.11

Prop. 109 S (2010-2011)

Malawi
Ny avtale

D

18.05.55
08.12.09

0 d)
1

16.12.63
10.12.12

Rundskriv 16/1-58
Prop. 114 S (2009-2010)

Malaysia
Ny avtale

D

23.12.70

1
3

09.09.71

St.prp. nr. 96 (1970-1971)

Malta
Ny avtale

D

02.06.75
30.03.12

1
1

22.07.77
14.02.13

St.prp. nr. 66 (1976-1977)
Prop. 137 S (2011-2012)

Marokko

D

05.05.72

1

18.12.75

St.prp. nr. 5 (1972-1973)

Marshalløyene

I

28.09.10

1

19.06.11

Prop. 44 S (2010-2011)

Mauritius

I

01.12.11

1

26.05.12

Prop. 55 S (2011-2012)

Mexico

D

23.03.95

1

23.01.96

St.prp. nr. 69 (1994-1995)

Monaco

I

23.06.10

1

31.01.11 

Prop. 159 S (2009-2010)

Montenegro

D

 

1 a)

 

St.prp. nr 23 (1983-1984)

Montserrat

I

22.11.10

1

19.12.11

Prop. 55 S (2010-2011)

Nederland
Tilleggsprotokoll

D

12.01.90
23.04.13

1 c)
1

31.12.90
30.11.13

St.prp. nr. 79 (1989-1990)
Prop. 130 S (2012-2013)

Ned. Antiller
Tilleggsprotokoll

D

13.11.89
10.09.09

1
1

17.12.90
01.09.11

Samleside

Nepal

D

13.05.96

1

19.06.97

St.prp. nr. 6 (1996-1997)

New Zealand
Ny avtale

D

20.04.82

1 c)
3

31.03.83

St.prp. nr. 28 (1982-1983)

Niue

I

19.09.13

 1

 28.05.14

Prop. 27 S (2013-2014)

Nordiske land
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll

D

23.09.96
06.10.97
04.04.08

1
1
1

11.05.97
31.12.97
29.12.08

Samleside

Pakistan

D

07.10.86

1

18.02.87

St.prp. nr. 51 (1986-1987)

Panama

I

12.11.12

1

20.12.13

Prop. 61 S (2012-2013) 

Polen
Ny avtale
Tilleggsprotokoll

D

24.05.77
09.09.09
05.07.12

0
1
1

30.10.97
25.05.10
02.04.13

St.prp. nr. 77 (1977-1978)
Prop. 59 S (2009-2010)
Prop. 145 S (2011-2012)

Portugal
ny avtale

D

24.06.70
10.03.11

0
1

01.10.71
15.06.12

St.prp. nr. 18 (1970-1971)
Prop. 123 S (2010-2011)

Qatar

D

29.06.09

1

30.12.09 St.prp. nr. 97 (2008-2009)

Romania
Ny avtale

D

14.11.80

1 c)
3

27.09.81

St.prp. nr. 139 (1980-1981)

Russland

D

26.03.96

1

20.12.02

St.prp. nr. 47 (1995-1996)

St.Kitts & Nevis

I

24.03.10

1

12.01.11

Prop. 145 S (2009-2010)

Saint Lucia

I

19.05.10

1

01.12.11

Prop. 148 S (2009-2010)

St. Vincent & Grenadinene

I

24.03.10

1

20.04.11

Prop. 146 S (2009-2010)

Samoa

I

16.12.09

1

19.10.12

Prop. 77 S (2009-2010)

San Marino

I

12.01.10

1

22.07.10

Prop. 76 S (2009-2010)

Senegal

D

04.07.94

1

28.02.97

St.prp. nr. 67 (1993-1994)

Serbia
Ny avtale

D

 

1 a)
3

 

St.prp. nr. 23 (1983-1984)

Seychellene

I

30.03.11

1

11.08.12

Prop. 95 S (2010-2011)

Sierra Leone

D

18.05.55

1 d)

18.05.55

Rundskriv 16/1-58

Singapore
Tilleggsprotokoll
Ny avtale

D

19.12.97
18.09.09

1
1
3

20.04.98
04.04.10

Samleside

Slovakia
Ny avtale

D

27.06.79

1 b) c)
3

28.12.79

St.prp. nr. 13 (1979-1980)

Slovenia
ny avtale

D


18.02.08

0 a)
1


10.12.09

St.prp. nr. 23 (1983-1984)
St.prp. nr. 96 (2008-2009)

Spania

D

06.10.99

1

18.12.00

St.prp. nr. 21 (1999-2000)

Sri Lanka

D

04.12.86

1

08.03.88

St.prp. nr. 71 (1986-1987)

Storbritannia
Ny avtale

D

12.10.00
14.03.13

0
1

21.12.00
17.12.13

St.prp. nr. 9 (2000-2001)
Prop. 94 S (2012-2013)

Sveits
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll

D

07.09.87
12.04.05
31.08.09

1
1
1

02.05.89
20.12.05
22.12.10

St.prp. nr. 76 (1987-1988)
St.prp. nr. 55 (2004-2005)

Prop. 17 S (2010-2011)

Sverige
se Nordiske land

D

 

 

 

 

Sør-Afrika
Tilleggsprotokoll

D

12.02.96
16.07.12

1
2

12.09.96

St.prp. nr. 76 (1995-1996)
Prop. 44 S (2012-2013)

Sør-Korea

D

05.10.82

1

01.03.84

St.prp. nr. 30 (1982-1983)

Tanzania

D

28.04.76

1 c)

04.08.78

St.prp. nr. 36 (1977-1978)

Thailand

D

30.07.03

1

29.12.03

St.prp. nr. 13 (2003-2004)

Trinidad og Tobago

D

29.10.69

1

07.08.70

St.prp. nr. 53 (1969-1970)

Tsjekkia

D

19.10.04

1

09.09.05

St.prp. nr. 42 (2004-2005)

Tunisia

D

31.05.78

1

28.12.79

St.prp. nr. 4 (1979-1980)

Turks & Caicos Islands

I

16.12.09

1

09.04.11

Prop. 67 S (2009-2010)

Tyrkia
Ny avtale

D

16.12.71
15.01.10

0
1

30.01.76
15.06.11

St.prp. nr. 10 (1971-1972
Prop. 162 S (2009-2010)

Tyskland
Tilleggsprotokoll

D

04.10.91
24.06.13

1
2

07.10.93

St.prp. nr. 39 (1991-1992)
Prop. 190 S (2012-2013)

Uganda

D

07.09.99

1

16.05.01

St.prp. nr. 22 (1999-2000)

Ukraina

D

07.03.96

1

18.09.96

St.prp. nr. 69 (1995-1996)

Ungarn

D

21.10.80

1 c)

20.09.81

St.prp. nr. 142 (1980-1981)

Uruguay

I

14.12.11

1

30.01.14 

Prop. 56 S (2011-2012)

USA
Tilleggsprotokoll
Ny avtale
Informasjons-utvekslingsavtale


D

I

03.12.71
19.09.80

15.04.13

1
1
3
1

19.11.72
15.12.81

27.01.14

Samleside

Vanuatu

I

13.10.10

2

 

Prop. 45 S (2010-2011)

Venezuela

D

29.10.97

1

08.10.98

St.prp. nr. 32 (1997-1998)

Vietnam

D

01.06.95

1

14.04.96

St.prp. nr. 75 (1994-1995)

Zambia

D

14.07.71

1

22.03.73

St.prp. nr. 77 (1971-1972)

Zimbabwe

D

09.03.89

1

28.08.91

St.prp. nr. 4 (1989-1990)

Østerrike
Tilleggsprotokoll
Tilleggsprotokoll

D

28.11.95
14.11.05
16.09.09

1
1
1

01.12.96
01.12.06
01.06.13

St.prp. nr. 31 (1995-1996)
St.prp. nr. 56 (2005-2006)

Prop. 58 S (2009-2010)


a) Skatteavtalen med Jugoslavia av 1. september 1983 er midlertidig suspendert. Avtalen er med enkelte forbehold videreført for Kroatia, Bosnia Hercegovina, Serbia og Montenegro.

b) Skatteavtalen med Tsjekkoslovakia skal inntil videre anvendes overfor Slovakia

c) I protokollene til skatteavtalene mellom Norge og Australia, Hellas, India, Luxembourg, Nederland, New Zealand, Polen, Romania, Slovakia, Tanzania og Ungarn ble det inntatt bestemmelser hvor Norge ved noteveksling ensidig kan endre avtalene slik at man på norsk side går over fra å bruke unntaksmetoden til kreditmetoden for å lempe dobbeltbeskatning. Dette innebærer at der en skattyter bosatt i Norge bli skattlagt i utlandet, så får han et fradrag i utlignet norsk skatt for den betalte utenlandske skatten, i stedet for at den utenlandske inntekten blir unntatt fra norsk beskatning. Diplomatisk note ble oversendt alle de foran nevnte land i 1998.

d) Skatteavtalen mellom Norge og Storbritannia som ble undertegnet 2. mai 1951 ble ved en noteveksling 18. mai 1955 utvidet til å gjelde en rekke britiske kolonier som senere er blitt selvstendige stater. Avtalen gjelder i dag bare for Kypros og Sierra Leone.

e) Skatteavtalen med Kina gjelder ikke for Hong Kong og Macau.


_____________________

 

Nedenfor følger avtaler med begrenset rekkevidde

Arveavgiftsavtaler

Land

Undertegnet

Opphørt

Nordiske land

12.09.89 22.08.14

Sveits

07.12.56
01.01.15

USA

13.06.49 01.01.15

Ved noteveksling av 6. juni 2014 ble samtlige arveavgiftsavtaler oppsagt av Norge. Arveavgiftsavtalen mellom Norge og Sveits og Norge og USA opphører med virkning fra 1. januar 2015, mens arveavgiftsavtalen med de nordiske landene opphørte med virkning for Norge fra 22. august 2014.

 

Fortjeneste ved skipsfart (S) luftfart (L) og landtransport (LT)

Land

Status

Undertegn.

Omfang

       

Argentina

1

09.11.1948

S & L

Hellas

1

15.08.1931

S

Hellas

1

25.05.1955

L

Hong Kong, Kina

1

02.06.2000
Virkning 01.01.1997

L

Hong Kong, Kina

1

16.10.2003
Virkning
01.01.2005

S

Iran

1

21.11.1969

L

Jugoslavia

1

20.06.1966

S & L

Kina

1

02.08.1974

S

Kuwait

1

27.02.1977

L

Libanon

1

10.12.1968

S & L

New Zealand

1

08.08.1968

S

Saudi Arabia

3

 

L

Sovjetunionen

1

11.02.1971

L

Sovjetunionen

1

18.03.1974

S

Sør-Afrika

1

19.06.1951

S & L

Sør-Korea

1

02.02.1973

S & L

Tsjekkoslovakia

1

25.10.1962

L

Ukraina

3

 

L

Uruguay

1

18.12.1981

L

Uzbekistan

3

 

L
Annet

Land

Status

Undertegn

Finland
(avtale om beskatning ved bygging av grensebroer)

1

19.05.1993Særskilte avtaler om administrativ bistand

Land

Status

Undertegn

I kraft

Publisert

Nordiske land

1

07.12.1989

08.05.1991

St.prp. nr. 53 (1989-90)

(Norge, Danmark, Færøyene, Grønland, Finland, Island og Sverige)

         

Multilateral bistandsavtale

Endringsprotokoll

1


1

05.05.1989


27.05.2010

01.04.1995


01.06.11

St.prp. nr. 75 (1988-89)

Prop. 142 S (2009-2010)

(Europarådet/OECD) For oversikt over jurisdiksjoner som har tiltrådt multiavtalen se OECDs liste. Se også liste over deklarasjoner, reservasjoner og annen kommunikasjon her._____________________

Sist oppdatert: 03.11.2014Kontaktinformasjon

Skattelovavdelingen

Telefon: 22 24 44 31/33
Faks: 22 24 95 11

Adresse:

Finansdepartementet
Skattelovavdelingen
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 04.11.2014