Brev, 11.01.2008

Tilrådning om uttrekk av selskapene Rheinmetall AG og Hanwha Corp

Selskapene tilrådes utelukket på grunnlag av produksjon av klasevåpen.

Åpne tilrådningen som pdf

Det er avgitt en ny tilrådning den 5. september 2007, hvor Etikkrådet anser at grunnlaget for tilrådning om utelukkelse av selskapet Rheninmetall AG ikke lenger er til stede.

Kontaktinformasjon

Avdeling for formuesforvaltning

Telefon: 22 24 41 63
Faks: 22 24 95 91

Adresse:

Finansdepartementet
Avdeling for formuesforvaltning
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo

Gamle regjeringsbygningen: Innvendig trapp

Kontaktinformasjon

Avdeling for formuesforvaltning

Telefon: 22 24 41 63
Faks: 22 24 95 91

Adresse:

Finansdepartementet
Avdeling for formuesforvaltning
Postboks 8008 Dep
0030 Oslo