Åpnet nytt lokalsykehus

Spill video »

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie deltok på åpningen av Nordlandssykehuset Vesterålen 20.august. Det er ikke åpnet noe nytt lokalsykehus i Norge siden 1991.

Gir pasienten fritt behandlingsvalg

Spill video »

Reformen fritt behandlingsvalg skal redusere ventetidene, øke valgfriheten for pasientene og stimulere de offentlige sykehusene til å bli mer effektive. Dette er viktig for å skape pasientens helsetjeneste.

Ny folkehelsemelding – kom med dine innspill

Spill video »

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Nå kan du komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle folkehelsepolitikken på ny nettside.

Statsminister Erna Solberg og helse- og omsorgsminister Bent Høie

Nasjonal helse- og sykehusplan

Sykehuslogo

Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget som skal skissere prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig sykehusstruktur.

Aktuelle dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstjenestelov trådte i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid ble kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven opphevet.