Norge aktivt inn i arbeid med global helsesikkerhet

Spill video »

Norge forplikter seg i arbeidet for global helsesikkerhet, og vil gå inn med minst 60 millioner kroner over en femårs periode. Det ble klart da statsråd Bent Høie deltok på et høynivåmøte i Det Hvite Hus i Washington DC fredag.

Ny Demensplan

Spill video »

Regjeringen har startet arbeidet med Demensplan 2020. Personer med demens og deres pårørende vil inviteres til å delta aktivt i arbeidet med planen.

Ny folkehelsemelding – kom med dine innspill

Spill video »

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. Nå kan du komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle folkehelsepolitikken på ny nettside.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Sykehuslogo

Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget som skal skissere prinsipper og kriterier for ulike typer sykehus og framtidig sykehusstruktur.

Aktuelle dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstjenestelov trådte i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid ble kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven opphevet.