Ny tiltaksplan mot vold og overgrep mot barn og unge

Spill video »

Regjeringens tiltaksplan ”En god barndom varer livet ut”, ble lansert på 25-årsdagen for FNs barnekonvensjon. Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøkte Nydalen helsestasjon for å fortelle om tiltaksplanen.

Åpen og rettferdig prioritering

Spill video »

Prioriteringsutvalget overrakte onsdag 12.november sin utredning: – Vi bruker store ressurser på helsetjenester i Norge. Det skal vi fortsatt gjøre. Men ressursene våre er ikke uutømmelige, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Innspill til opptrappingsplan for rusfeltet

Spill video »

Regjeringen vil ha en forsterket innsats på rusfeltet. Vi jobber med å lage en ny opptrappingsplan. På en ny nettside kan du nå komme med dine innspill på hvordan regjeringen kan utvikle ruspolitikken.

Høie besøkter Nydalen Helsestasjon.

Nasjonal helse- og sykehusplan

Sykehuslogo

Høsten 2015 legger regjeringen frem nasjonal helse- og sykehusplan. Den skal skissere prinsipper og kriterier for en framtidig sykehusstruktur.

Aktuelle dokumenter

Helse- og omsorgstjenesteloven

Ny helse- og omsorgstjenestelov trådte i kraft 1. januar 2012. Fra samme tid ble kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven opphevet.