Ny nasjonal strategi mot overdoser

Spill video »

Hvert år mister om lag 260 mennesker i Norge livet på grunn av overdose. Den nye nasjonale overdosestrategien skal forebygge overdosedødsfall.

Et velferdsløft for eldre og syke

Spill video »

Regjeringen har delt arbeidet med en ny politisk kurs inn i åtte satsingsområder. Helse- og omsorgsdepartementet har ansvaret for området "Et velferdsløft for eldre og syke". Les mer om regjeringens satsingsområder.

Pasientens helsetjeneste

Spill video »

- Mitt prosjekt som helse- og omsorgsminister er å skape pasientens helsetjeneste. Pasienten skal settes i sentrum, ventetider skal ned og kvaliteten skal heves. Derfor gjør vi flere viktige endringer, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Nasjonal overdosestrategi 2014-2017 ble lagt frem i dag