Prioriteringsutvalget

Regjeringsoppnevnt 21. juni 2013

Regjeringen nedsatte 21. juni 2013 et offentlig utvalg som skal vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren. Utvalget skal ledes av professor Ole Frithjof Norheim, Universitetet i Bergen (UiB). Utvalget leverte sin rapport onsdag 12. november 2014.

 Prioriteringsutvalget sammen med departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn-Inge Larsen.
Prioriteringsutvalget sammen med departementsråd i Helse- og omsorgsdepartementet, Bjørn-Inge Larsen. (Rune Thorstein, Dagens medisin)

Norge har lang tradisjon for å jobbe systematisk med spørsmål rundt prioriteringer i helsesektoren. Hvilke helsebehov som skal prioriteres har blant annet blitt grundig drøftet i to offentlige utvalg på 1980 og 1990-tallet, de såkalte Lønningutvalgene. Utviklingen i demografi, teknologi, sykdomsbyrde og befolkningens forventninger gjør det nødvendig med en ny utredning om hvordan vi best mulig kan prioritere helsetjenestens ressurser. Utvalget skal derfor vurdere hvordan vi best møter dagens prioriteringsutfordringer i helsesektoren.

Utvalgets medlemmer er:

 • Professor Ole Frithjof Norheim (leder), Bergen
 • Tidligere stortingsrepresentant Sonja Irene Sjøli, Eidsvoll
 • Generalsekretær Bjørnar Allgot, Oslo
 • Fastlege Bente Aschim, Oslo
 • Administrerende direktør Stener Kvinsland, Bergen
 • Tidligere stortingsrepresentant Gunn Karin Gjul, Ørland
 • Førsteamanuensis Hans Olav Melberg, Oslo
 • Professor Reidun Førde, Oslo
 • Professor Jan Abel Olsen, Tromsø
 • Generalsekretær Tove Gundersen, Oslo
 • Assisterende direktør Øystein Mæland, Oslo
 • Førsteamanuensis Alice Kjellevold, Stavanger
 • Avdelingsoverlege Atle Moen, Asker
 • Spesialrådgiver Meetali Kakad, Oslo

Sekretariatsleder for utvalget: Ånen Ringard, Asker

Kontaktinformasjon

Prioriteringsutvalget

Adresse:

Prioriteringsutvalget
Helse- og omsorgsdepartementet
Pb. 8011 Dep
0030 Oslo

Sist oppdatert: 12.11.2014
Helse- og omsorgsdepartementet

Kontaktinformasjon

Prioriteringsutvalget

Adresse:

Prioriteringsutvalget
Helse- og omsorgsdepartementet
Pb. 8011 Dep
0030 Oslo